#4065: Lilla Teatern

Bor bevaras under föreställningen.

Var god observera att kontrollmarke erhålles af vaktmästaren.

 

 

 

:PROGRAM I

FR. O. M. DEN 30 MARS T. O. M. 1 APRIL.

ÅREvEcKAN 1914.

Specialbild.

 

 

 

I .Start för täflingen Äreskutan runt. -- Haldo Hansson vid målet. - Ungdomens
tävlingar. -- Vid kaffet. - Kälkåkning för damer och herrar. - Curling. - Dans-
banan på Åreskutan. - Rast. --- Slädpartier. - Bobsleightävlingar. - På skidor
efter häst. - Lapparnas tävlan.

eller

 

 

DEN GAMLA FÅNÅN.

Storslagen Expressnyhet.
Senaste stora krigs- och kärleksdrama.

Ensam vandrar den gamle veteranen fram, ingen vill höra honom och ändock har han en gång

i som en tapper fosterlandets son gjutit sitt blod för detsamma.

Glada barnaskratt nå hans öron,
hela livet en lek.

Den gamle ser dem. l hans ögon lysa ett par tårar, den gamle krigaren tänker på sin egen
ungdom och minnes hur gärna man då ville höra berättelser från krigets dagar.

Han går framtill dem, han börjar tala med dem och barnens nye farbror blir snart omtyckt
av de båda. 1

uKan inte farbror berätta någon historia för oss", ber den ene och

Det var en gång . . .
Krigets åskor uppfylla slagfältet, bland åskornas brak och dunder gå fosterlandets söner att
offra liv och blod för den bygd somV är kär. "  A -  .w ,  .

Vi voro två bröder, vi älskade varandra men högre än vårt eget liv älskade vi henne, byg-
dens ros, all den manliga ungdomens längtan. Hon var som en solig vårmorgon, när hon skrat-
tade, skrattade även vi och när någon gång hennes ögon skymdes med tårar, då kände även vi
oss sorgsna.

Så kom allarmsignalen . . . . .

Fosterlandet stod i fara, alla måste ut och min broder och jag blevo sända till fronten. Glad
gick jag att offra mitt liv, men min broder som tänkte på henne, ville ej offra sitt liv.

ett par oskyldiga bytingar komma vägen fram, för dem är

han börjar berätta . . .

ll AVDELNlNGEN.

Striden brann. Kulorna veno kring trupperna, vår löjtnant skrek framåt och framåt rusade
vi mot kulor och dödar . . .

Utan att jag visste hur det gick till var jag framme vid fiendens trupper. högg och stack
runt omkring mig och plötsligt kände jag att jag bar en fana på armen.

Glad svängde jag min trofé, då kände jag plötsligt en srtåle flamma inom mig, allt omkring
mig svartnade, jag förstod att jag var sårad. Och mitt i min seger sjönk jag ned, döende, men
"ltåver mig böjde sig min broder och tog min fana. Vid gravens rand bestals jag av min egen

roder . . . .

Det var natt påslagfältet. jag vaknade upp, runt omkring mig lågo döda, vänner och fien-
der om varandra, kalla och stela. Nu blixtrade det ej längre, nu flammade inga röda åskor vid
horisonten, nu var allt stilla. Döden härskade, där striden förut brann.

Och jag släpade mig hem. Efter många öden var jag åter framme, och där mötte-mig sor-
gebudet det tyngsta av allt.

Min broder hade förvärvat sig den ära jag vann på sla fältet, innan kulan gjorde slut på se-
gern. Och han var den firade, alla trodde jag var död. Oc den brud jagr en gång drömt att få
hemföra var hans . . . .

Då slocknade allt inom mig vad jag tänkt om livet, men jag hade ej hjärta att krossa deras
lycka. Ensam och dyster drog jag bort och sedan denna dag har världen för alltid slutits för mig . . ..

Så slutade den gamle sin berättelse. Vid horisonten sjönk solen sakta. "Stakars farbror" hvis-
kade den minsta af de små, men hon förstod ju så föga av allt.

Den gamle är ensam. För första gången har han fått lätta sitt hjärta, foster-landets. son hade
fått sin belöning. Ett par unga telningar" av hans land hade visat att de dock höll sin farbror
som en hjälte, som en stor krigare . . . .

 

Handel och levnadssätt i Saigon.

Saigon är huvudstad i Cochinchina och idkar livlig handel med Europa. Här som annorstädes
i tropikerna färdas man mästadels icke till fots utan i bärstolar eller vagrrar dragna av oxar. Till-
förseln till torget] är stor och försäljningen livlig. i

 

Lustspel af Vi-tagraph.

Am för gurkornas skull

eller Ett varmt mottagande.

Peggy har från sin moder fått en låda med godsaker, och hon bestämmer sig för att inbjuda
.sina vänninor till en glad supé. På avtalad tid kommer vänninorna smygande på tå. Men det
fattas gurkor, och Peggy går ned i köket att hämta sådana. Hon råkar göra buller så att före-
stånderskan vaknar, och hon tror det är tjuvar, polisen varskos. Den stackars Peggy som smy-
git sig till tvättrummet, stöter här på en verklig tjuv. Här håller hon honom fången tills vänin-
norna komma och hjälpta av tre poliskonstaplar låta de den stackars tjuven få dyrt betala sitt in-
brottsförsök, och det fast han kom så lägligt för Peggy och hennes vänninor.

0bs.! Enastående skrattsucces.

 

 

Barn äga tillträde.
Entré 35 öre, Militärer 25 öre, Barn l5 öre

Rätt att- ändra programmet förbehålles.

Upsala 1914, j. Aug. Petterssonsltryckeri Pris 5 ärm-

Information

Title:
Lilla Teatern
Printed year:
1914
Place:
Uppsala
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain