#4064: Lilla Teatern

Bor bevaras under foreställningen.

Var god observera att kontrollmärke erhålles ai vaktmastaren.

-begynner att gräla.

ILLA TEATEHN

(f. d. iograf Rullan.)
Hvard. fr. kl. 6 till lll e. rn. Sönd. 3 till 5 och 6 till 10 e. m.

 

PROGRAM

FR. O. M. DEN 2 APRIL. T. O. M. 5 APRIL.

 

Gaumont-journalcn Nzo ii.

l. Paris. Den nyaste modedansen kallad thurlana" dansad af lilla Margreta Cravio och
sonen till proffessor Lefort.

2. Nantes, Frankrike. Sjukvårdskeppet St. Johanna går af stapeln.

3. javisa, Frankrike. Bilder från den stora uGross-Country-löpningen.

4. Orleans, Frankrike. En originell automobiltäflan.

5. Portland, Cregon. En stor nattlig brand förstörde ett sågverk.

6. Madrid, Spanien. Konungen af Spanien lägger grundstenen till den "för järnvägsperso-
nalen inrättade föreningsbyggnaden.

7. Montevideo, Uruguay. Utsikt öfver gatan La Rambla och stranden af Pocitos.

8. Berlin, Ramlnelsberg. En kemisk fabrik förstördes genom en fruktansvärd explosion.

9. Springe, Hannover. En öfverbliek öfver den berömda parken. I

lO. Ardeer, England. Högtidlig bisåttning af offren efter explosionen vid Ardeer.

ll, Hyde Park, London. Mot deporteringen af nio sydafrikanska arbetsledare bildades stora

demonstrationer.
12. Veckans karrikatyrer af Leonard: I De nyaste färgade perukerna.

 

 

Hans   .,  

john Doane friar till june, men får en korg. För att försöka en sista utväg beslutar han
sig till att göra june svartsjuk. Han inbjuder den berömda skådespelerskan Vesta,en,barndoms-
väninna till honom, till att supera med sig, och då june ser dem tillsammans, blir hon förfärligt
ond, och hämnas med att föredraga. en annan framför honom på en bal. Vesta reser till London.
Hon skrifver till john och råder honom till att omtala för june, att han skallegifta sig, och att
bedja henne hjälpa sig att välja möbler till sitt nya hus. john gör som hon har rådt honom till
hyr våning och och ber june om hjälp. june samtycker och döljer sin förargelse. De gå till-
sammans åstad, men det visar sig, att deras smak är så olika att de icke kan komma sams,men
Det går nu upp för john att det är Vesta han älskar. Pr telegram anhål-
ler han om henneshand, och pr telegram får han ja.

H  v I
allS lrllglle Vall.
i Skådespel. i

Den gamle droskkuskens enda sällskap är hens trogna hund. Förtjänsten är dålig, ty ingen
vill åka i hans gammalmodiga vagn. När den gamle kusken längre fram ligger svag och or-
keslös, springer den trogna hunden efter medicin till honom och räddar på samma gång en liten
flicka från att blifva öfverkörd af tåget, varigenom den gamla mannen beredes- en sorgfri ålderdom.

En hiällemodig
äkta man.

Vitagraph-Lustspel med John Bunny och Flora Finch i hufvudrollerna.

Fru Smith förbjuder sin snälle man att gå på klubben, där han gärna vill ha det litet tref-
ligt. Han går då upp i sitt rum och låtsar som om han går till sängs, men då han icke vill gå
miste om sin klubbafton lägger han en figur i sängen, så det ser ut som en människa som lig-
ger och- sofver, och så smyger kan sig själf ut genom fönstret, hvilket ingen kan förtänka ho-
nom. Något senare telefonerar några väninnor till fru Smith och be lhenne komma och tillbringa
aftonen med dem. Nu gäller det för frn Smith att vara försiktig. så att hennes man icke upp-
täcker, att hon går, och det är rent otroligt, så tyst hon kan vara för att inte väcka honom. Men
gudskelof, figuren i hans säng sofver som en sten. Kl. är l på morgonen. Fru Smith kommer
först hem och lägger sig. Strax efter kommer Smith, en smula berusad och till följd
däraf är han alls icke så tyst. som han borde vara. Frun vaknar och tror, att där är en inbrotts-
tjuf. Då hon befinner sig ansikte mot ansikte med sin man kan hon icke alls förstå, vem det
är, som sofvit vid sidan om henne i Smiths Säng. Smith är säker på att det är en tjuf, varför

. han beder sin kära hälft gå ut ur rummet ett ögonblick. Då han blifvit ensam, affyrar han två

revolverskott och får Attjufven" undan. Fru Smith faller i sin hjältemodige mans armar själfvanf
de af rädsla vid tanken på den fara, hon har varit utsatt för.

 

Barn äga tillträde.

Entré 35 öre, Militärer 25 öre, Barn l5 öre

Rätt att.- ändra programmet förbehålles.

Upsala 1914, J. Aug. Pctterssonsftryckeri Pris 5 öre.

Information

Title:
Lilla Teatern
Printed year:
1914
Place:
Uppsala
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain