#4063: Biografen Scala

vi
g a s Å
11  v 52:

[Knnserthallen vid. Rullani

 

Program Söndagen den 5 April kl. 3-5 n. ni.

Ur växtvårldens intimaste liv.

En enastående intressant vetenskaplig bildserie.
ENASTÅENDE KINOGRAFERING!

Amerikanskt rekrytliv. i

En dag i Förenta staternas armé.

wKrigarlivet är så härligt; w och som en illustration till vår alltid, icke minst
nu aktuella försvarsfråga stå på detta program dessa nytagna bilder från Förenta
staternas armé. Vi följa den unge rekryten från värvningen och-tiils hankan
manövrera en kanon som på fem engelska mils avstånd träffar målet. e Bilden
visar oss ordentligt de amerikanska rekryternas liv från det de antagas tills de äro
befordrade. Vi följa en rekryt till ett kustartillerifäste, där de skjuta till måls. Av
de omväxlanda scener vi nu få bevittna inser man lätt hur långt mänskligheten kom-
mit framåt även i detta hänseende.

Enastående intressant och spännande!

 

öDLoRNA..

INTRESSÅNT DJURBILD.

De underbara äggen.

Förvandlingsscen med balett.
Fint koloreradt."

hur man odlar kaimaner.

Sn intressant näringsgren.

Skinnet av kaimanerna användas, som bekant, i stor utsträckning till plån-
böcker, väskor o. d. Det är mindre svåråtkomligt än huden av deras stora kusiner
1 krokodilerna men lika hållbart.

Ben vackra doktorn.

Briljant amerikanskt lustspel.

Vanliga biljettpriser.

Upsala 1914, j. Aug. Petterssons tryckeri.

Information

Title:
Biografen Scala
Printed year:
1914
Place:
Uppsala
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain