#4061: Lilla Teatern

:i
. aa
:a

" Bor bevaras under toreställnin

Var god observera att kontrollmärke erhålles af vaktmastaren.

 

A TEATERN

(f. d. Biograf Rullan.)
Hvard. fr. kl. 6 till 10 e. m. Sönd. 3 till 5 och 6 till 10 e. m.

 

PROGRAM

LÖRDAGEN DEN 11 APRIL ocH ANNANDAG PÅSK.

 

 

(Saumont-journalcn Nzo 12.

Modet i Paris. De nyaste eftermiddagstoiletterna från firman Bone Soeurs.

Lyon, Frankrike. Motortävlan föranstaltad av aMotorcycle Club de France.

Calcutta. Ormtjusaren. i

Viktoria, Mexiko. General Pablo Gonsalez bemäktigar sig staden.

San Francisco. Polisen uppbränner beslagtagna opiumpipor ltill ett värde av 250,000 mark.
Sydney, Australien. Bilder från den senaste regattan.

Palma de Majorque. Truppen svär trolietseden.

Bukarest. Kung Carol var närvarande vid öppnandet av det nya) liberala parlamentet.

9. Hamburg. Rikskanslern Bethmann-Hollweg besiktigar insperatorerna.

10. Hildenheim. Bilder från årets hinderridt; officershästarna prövas.

ll. Köpenhamn. Den härvarande uCirkus Varieten", föll offer för en brand.

12. Trappan. Bilder från den högtidliga bisättningen av Kardinal Dr. V. Kop.

13. Durazzo. Hans Kungl. höghet prins Vilhelms intåg iWied den proklamerade fursten av Albanien.

WNQFIPWNI-

 

Martin tycker om hundar.

Vrl,l...a;r;s,=lsfstzrykaren Martin delar sin tillvaro med en liten hund, Fifi som är en första klassens ak-
 Han är sin herre troget tillgiven och med sina roliga konststyeken gör den ofantlig lycka,
och den uppehåller på detta sätt sin käre herre. Martins inflytande på hundar i allmänhet är enorm.
Det lyckas honom med lätthet att få även de mest gensträviga hundar lydiga, och han lär dem
alla sina konststyeken. Han har således samlat sig en talrik skara hundar, med vilka han spat-
serar omkring. Överallt väcker han stor uppmärksamhet och förvåning med sin orginella skara
av följeslagare. Detta är verkligen en första klassens akrobatföreställning, som samtidigt verkar
i högsta grad komisk.

Böliornas dotter.

Den gamle fyrmästarens hustru ligger på sitt yttersta. .Hennes sista ord till den sörjande
maken gå ut på, att den gode Guden nog ska sörja för, att någon annan skall komma i hans
vägY till att förljuva hans ålders sista dagar.

Och så är fyrmästaren alldeles ensam, hans enda sällskap därute bland vredgade vågor äro
hans rika minnen. En mörk natt härefter lpasserar en lustjakt ej långt från fyren. En explosion
ombord har antänt fartyget. För att rädda sig ur lågorna föredraga de ombordvarande att, för-
sedda med livbälten, kasta sig i vågorna.

Då morgonen inbryter finner fyrmästaren ett till utseendet livlöst barn uppkastat på stran-
den, en flicka på fyra eller fem år. Han bär skyndsamt sitt fynd upp till sig och ansträngnin-
garna att återkalla barnet till liv krönas slutligen med framgång.

Nu är gamlingen icke längre ensame, barnet är nu solen i hans ensamhet, snart genljuder
det lilla hemmet av glada skratt. Fyrmästaren som tagit för avgjort att flickan är föräldralös, slösar
all sin kärlek på henne. Så har tio år förgått. aBöljornas dotteru är nu en strålande skönhet.
Då en dag får fyrmästarcn besök av några lustresande. En av damerna igenkänner i den vack-
ra flickan sin brorsdotter. Fyrmästaren berättar-nu omständigheterna vid hennes hittande. Allt-
så intet tvivel mera!

Och därmed ryckes hon bort från den kära omgivningen ute på fyren för att inträda i den
krets, som passar hennes stånd. Men det lyxmättade livet i salongerne äro henne en plåga.
lcke många-dagar härefter lämnar uBöljornas dotter" osedd sitt nya hem och begiver sig ut till
fyren. Den gamle sitter vid hennes inträde alldeles överlämnad åt sin tunga ensamhet. Försik-
tigt slingrar flickan armarna om hans hals med utropet: Kära fosterfarkjag vill för alltid bli hos dig!

A
g

Amerikansk, Argentinsk och Spansk
i TANGO. ,

 

1 7 f oo J oo b oo 6 6
ar or jag ar ar.

Petter är i fängelse och han berättar varför han kommit dit. Han var sekreterare i en byrå,
och blev förälskad i en dam på ett kontor näst intill. En dag försökte han kyssa henne i en korridor,
men pigan, som är förlovad med john Smith, blev ond och sade att hennes käraste skulle utkräva
blodig hämnd. Nu kände Petter flera stycken vid namn john Smith ooh alla voro de starka och
hårdhänta. För att undgå obehagligheter begagnar han sig av en trappa som endast användes vid
eldsvådor, men då han fortfarande blev hotad, bad han sig fri från kontoret några dagar. Han tager
dessutom revolvern med sig ifall den kan bliva nödvändig, vilket säkert Var oundvikligt i kamp
med en john Smith. Men i samma ögonblick han skulle gå sin väg, visade sig den förorättade
damen, och ropade på john. Strax ser han sig omringad av johnar, och de förfölja honom alla.
Kommen till sig igen får han se en liten eländig men högmodig pys stå framför sig. Var detta
john Smith, som han hade rymt för och ängslatV sig föri många dagar? lnteP underligt att Petter
blir rasande ochy slår honom riktigt grundligt utan att spara varken ögon, tänder eller näsa. Men så
blev han också arresterad och dömd till 30 dagars fängelse och det har jag då värkligen inte förtjänt.

 

Barn äga tillträde.
Entré 35 öre, Militärer 25 öre, Barn IS öre

Rätt att ändra programmet förbehålles.

Upsala 1914, j. Aug. Petterssons tryckeri Pris 5 ört.

Information

Title:
Lilla Teatern
Printed year:
1914
Place:
Uppsala
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain