#4060: Lilla Teatern

Var god observera att kontrollmarke erhålles ai vaktmastaren.

 

LA TEATEHN

(f. d. Biograf Rullan.)
Hvard. fr. kl. 6 till 10 e. m. Sönd. 3 till 5 och 6 till 10 e. m

-IPBOGBAM "m

FR. O. M. DEN 16 T. O. M. DEN 19 APRIL.

Konungen av Albanien.

Aktuell bild.

 

 

Bor bevaras under ioreställningen.I

 

Chaufförens hustru

eller

Uppfinnarens seger.

En historia om kärlek, i 2 akter.

Elektrikern jack Mason har förlovat sig med en förtjusande flicka, Margareta Travers, men
naturligtvis är det mot sin faders vilja. Han blir därför arvlös av sin fader och denne vill aldrig
mera se honom. Men han kan ej svika sin kärlek och han svär henne evig trohet. Emellertid
måste han för det dagliga brödet taga anställning vid en automobilfabrik och denna bjuder
honom ett högt gage.

Hans forne chef blir den som skall konkurrera med honom i den stundande tävlingen och
han lovar själv att bliva den som skall föra fabrikatet till seger.

En dag får han besök av ett par vänner och obetänksamt kastar han en brinnande tändsticka
på en i närheten stående motor och olyckan inträffar. Svårt sårad föres jack från platsen.

Tiden för tävlingen närmar sig emellertid, men konkurrenten nekar att uppskjnta tävlingen.
Då erbjuder sig jacks trolovade att bliva den som skall rädda honom och hon gör det även.

l rasaride fart går tävlingen, ibland är den andre före, ibland den som förs av kvinnan. Men
hon segrar slutligen och blir den som hemför segerpalmen. Och samtidigt ler lyckan emot dem.
Hon blir den som gör vägen till svär-faderns hjärta kort. Och han välsignar de båda unga och
från denna stund ligger vägen till lycka och ljus i livet klar för dem.

I GASGUGNE.

Saint Jean de Lyz. Fiskarnas hemfärd. - Biarratz, berömd

badort. - Jungfruklippan och jungfrustigen. - Vågspel i när=

heten av fyrtonet. - Springflod vid Adours mynning.

 

Dupin och flickan från landet.

Sänd genast 300 ägg. Vi ha inga flera. Schulze, Colonialvaruaffär.
l dag giver jag undantagsvis icke tillbaka några pengar.

 

Barn äga tillträde.

Entré 35 öre, Militärer 25 öre, Barn l5 öre t

Rätt attt ändraA programmet förbehålles.

Upsala 1914., j. Aug. Petterssons tryckeri Pris 5 öre.

Information

Title:
Lilla Teatern
Printed year:
1914
Place:
Uppsala
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain