#4058: Lilla Teatern

Bor bevaras under foreställningen. r

Var god observera att kontrollmarke erhålles at vaktmastaren.

LA TEATERN

(f. d. Biograf Rullan.) i
lfvard. fr. kl. 1 till 10 e. m. Sön- o. Lörd. fr. til till lll e. m.

 

 

- PROGRAM

 

 

FR. O. M. DEN 23 T. O. M. DEN 26 APRIL.

Brandväsendets utveckling.

Floden Paus lopp.

Byar, städer och kustpartier utefter floden Pau i södra Frankrike.

lrearuNNeN Lvexl."

En bild ur livet.
sKÅDEsPEL.

Ett amerikanskt par, herr och fru Bates, skiljes. Han reser till Europa och
har storartad framgång på Pariserbörsen. Även hon kommer till världsstaden vid
Seine, åtföljd av deras lilla flicka. En dag, då mor och dotter äro ute i staden, rå-
kar den lilla på villovägar och råkar i händerna på de uslingar, som i en storstad
ha till näringsfång att röva barn loch sedan auvända dem i tiggeriets tjänst. Hr Bates
råkar emellertid fästa sig vid den lilla flickan, som han en dag möter på gatan i
tiggareskepnad, och tager henne hem till sig. Nu-börjar en lycklig tid för hr Bates,
och hans lycka blir fullkomnad när han också återfår sin maka.

 

Californiens naturskönheter.

Hänförande naturscenerier.

 

Badmäetaren.

Freddy är trött på all den uppmärksamhet som han ägnas av alla de unga
flickorna vid badorten, dit han kommit för .att tillbringa sina ferier. Fröken Ethel,
som är den vackraste av dem alla, håller vad med de andra att hon nästa dag innan
kl. 5 skall ha fått en förlovningsring af den likgiltige Freddy. Badmästaren har rest
till sin fästmö och Freddy har för sitt nöjes skull övertagit hans plats vid badorten.
Ethel koketterar för honom i sin baddräkt utan att lyckas imponera honom. Då alla
försök till närmande misslyckas låtsar hon till sist som om hon håller på att drunkna.
Freddy kastar sig i vattnet för att rädda henne och bär henne tillbaka i sina armar,
och nu är hans hjärta fångat. Ethel avtalat ett möte med honom nästa dag. Freddy .
kommer försent. Ethel bliver så förtörnad att hon beslutar sig för att förr förlora sitt
vad med kamraterna än tillgiva honom. Nu är det Freddys tur att låtsa han drunknar.
Han bliver räddad och Ethel är genast färdig att förlåta honom. Dock endast mot vilkor
att han giver henne en ring före klockan fem på eftermiddagen. Klockan fattas nu
endast en kvart, varför Freddyi största hast ilar till en juvelerare och tager en ring,
och begiver sig iväg igen till sin älskade. Han bliver eftersatt som en tjuv. men
kommer tids nog tillbaka till Ethel för att hon skall vinna vadet.

 

Barn äga tillträde.

Entré 35 öre, Militärer 25 öre, Barn l5 öre

Rätt att! ändra programmet förbehålles.

Upsala 1914, j. Aug. Petterssons tryckeri Pris 5 öre.

Information

Title:
Lilla Teatern
Printed year:
1914
Place:
Uppsala
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain