#4049: Upsalabiografen

;  UpsALA-BIUGHAFEN.

Goodtemplarlokalen, (Slottskällan).
Fredagen den 17 April-Måndagen den 20 April 1914.

Program:

1.
lPathé Journalen.

Mous, Belgien. En karneval.

Madrid. Med anledning af konungaparets ooh general Lyanteys närvaro vid
rekryternas afläggande af trohetseden äger en militärfest rum.

Dallas U. S. A. Unga hästar på landtbruksutställningen.

Sivadia, Ryssland. Tsaren mönstrar Moskva-regementet.

Parisermoder. Soaredräkter ooh soarekappor från firman Zimmermann.

Paris. Ärkebiskopen i Paris, Amette, nedlägger grundstenen till S:t Dominioi-
kyrkan.

Venedig. Kejsar Wilhelm pä besök.

Paris. Internationella hästtäflingar.

Venedig. Begrafningen af de förolyekade vid Lidokatastrofen.

Tehita, Mandschuriet. Missdädare ha antändt ett buddhaistiskt tempel.

2

Det] Svarta diamanten.

Skådespel i 3 afdelningar af Alfred Machin.

Innehållsförteckning:

FÖRSTA AFDELNINGEN: ANDRA AFDELNINGEN:
1. Lue Ogier, privatsekreterare hos 12. I Antwerpens hamn.
van der Malen, gör en promenad 13. På väg till Kongo.
i skogen med sin fästmö. 14. En månad senare. Skatan förråder
2. Fågelboet. sin hemlighet.
3. Lue skänker sinprinoipals dotter 15. Luos oskuld uppenbaras.
en liten skatunge. 16. I Afrikas inre.
4. Efter en tid har skatan blifvit tam. 17. På. rofdjursjakt.
5. Den försvunna diamanten. 18. En kamp pä lif ooh död.
6. I-lvem är tjufven? 19. Leopardens död.
7. Lue misstänkes"
8. Det rättsliga. förhöret. TREDJE AFDELNINGEN:
9" Oskyldlgt anklagad" 20. Underrättelser från Afrika.
10- Afskeqad.  N 21. Det trådlösa telegrammet.
11. Fastmons fortroende ooh karl-.ek 22. Ett befrielsens kunskap.
kommer Lue att uthmda plof" 23. Ater till fosterlandet.
mngen" 24. Upprättelsen.

 

En sällsam historia, som skildrar hur en människas hela lefnadslyoka
ooh lif kan sättas på spel genom en underlig slumpens nyek. Ett dyrbart
smycke försvinner en dag; en hederlig man misstänkes; stämplas som brottsling,
afskedas frän sin plats, drifves i landsflykt ooh är nära att omkomma i Afrikas
urskogar. Och orsaken till dessa en oskyldig mans lidanden? En liten fågel,
som en dag af ett älskande par under en skogsvandring tages ur sitt bo!

Statliga naturbilder ooh ypperliga jaktsoenerier från Afrika, framställda
med fotografisk noggrannhet samt med en finhet och skärpa, som väcka be-
undran ooh häpnad, bidraga att skänka intresse åt detta ihög grad fängslande
och originella drama.

s.
Sotschi med omnejd.

Storslagna naturscenerier från Sotschi och Svarta hafvet.

Pris 5 Öre. Barn äga tillträde.

BIL]ETTPRISER:

lzsta plats 50 öre. 2zdra plats 35 öre. 3zdje plats 25 öre.

 

Upsala. Edv. Berlingsrbokytryckeri 1914-.

Information

Title:
Upsalabiografen
Printed year:
1914
Place:
Uppsala
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain