#4036: Biografen Scala

(KCNSER THALLEN VID RULLA N.)

Söndag ki. 3-5 e. m.

Vetenskaplig serie.

 å ha f bo ft e n.

 

 

 

 
 

 Under föreställningama äd. 3-5 utföras musiken af 
I den Mindfödde kOmpositören nch Pianisten 

Herr Thure Tillberg.

VA NLIGA BILJETTPRISER.

 

 

U lllll 4, j sssssssssssssssssss rikr

Information

Title:
Biografen Scala
Printed year:
1914
Place:
Uppsala
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain