#4035: Biografen Scala

ä? rKoNsER THA LLL-:N vID RULLAN.)

" 3åörtclagert den 5 April kl. 3-5 e. rn.
Ur växtvärlrlens intimaste liv.

Enenastàende intressant vetenskaplig bildserie. Enastående kinografering.

 

 mrikanskt rekrytliv. 

En dag i Förenta staternas armé.-

e DLURNA. Intressant djurbild..x

förvandlingeecen med balett. Fint koloerat.

 

   

 

Hur man odlar kaimaner.

 

DEN VACKRE DOKTORN. Briljant amerikanskt lustspel.

 

Under föreställningarna irl. 3-5 utföres musiken ai 

   

  den kemeesitören och pianisten ff i 

 e  u  r i T il m an .Å

vA NLIGA BILJETTPRISER.

  

U aaaaaaa 14,, j. Aug. eeeeeeeee ns tttt keri.

Information

Title:
Biografen Scala
Printed year:
1914
Place:
Uppsala
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain