#4034: Lilla Teatern

H .21 .1) i. i 47 rv I.b-  Hb "1.: .3, du 1

a.  v I. I - . v". - 1 1 Z vf W
1, 1:35" :(1122:1- -.= V , , 1 I .. .- I u " .- 

,, I V J i x

 (F. D. BIOGRAFEN RULLAN)
 agar från kl. I6 till 10 e. m. Söndagar trån kl. 3 till 5 och 6 till ll) e. m.

w PROGRAM

fr. o. m. den 6 t. o. m. den 8 April.

ÅSFÅLTINDUSTRI.

En intressant inblick huru materialet till moderna asfaltgator utvinnes.

fritz och karpen.

Kemiskt.

0I , f

Knlossalt spännande Cowboy-drama.

Vinterspcrt i Szt Moritz.

  

 

 

 

Bröllop på taket

Den oresonliga pappan.v

Roligaste Lustspel.

Entré Säöre, Militärer 25 öre, Barn 15 öre.

- BARN ÄGA TILLTRÄDE.

Upsala. NM, j. Aug. Petterssons tr- eken

Information

Title:
Lilla Teatern
Printed year:
1914
Place:
Uppsala
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain