#4032: Lilla Teatern

Leewztuirvz
(F. D. BIOGRAFEN RULLAN)
Hvardagarlirån kl. 6 till 10 e. m, Söndagar från kl. 3 till 5 och 6 till 10 e. m.

PROGRAM

fr. o. m. den 16 t. 0. rn. den 19 April.

V

    

Konungen af Hlbanicn.

i Hktuell bild.

 

   

Upplinnarens seger.

En historia om käräek, i 2 akter.

 

IGAsoGNE.

Dupin och flickan frånälandet.

BARN ÄGA TILL TRÄ DE.

Upsala 1914, I.. Aug. Ectt-erssons trycker:

Information

Title:
Lilla Teatern
Printed year:
1914
Place:
Uppsala
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain