#4025: Lilla Teatern

W
5
4
.Nya

3 i [la Ted ter!!

(F. D. BIOGRAFEN RULLAN)
Hvardagar från Ikl. 6 till 10 e. m. Söndagar från kl. 3 till 5 och 6 till lll e. m.

PROGRAM

fr. o. m. den 19 t. o. m. den 22 Mars.

Gaumont jgnalcn N:o 9.
Zephyrin viblwlwwhava fred. Q
VILSE SKUGEII.

, Cemplen i Karnak (egypten).

DUPINS MOTORCYKEL. .

Roligt skämt.

 

Entré 35 öre, Militärer 25 öre, Barn 15 öre. 

BARN ÄGA TILL TRÄ DE.

Information

Title:
Lilla Teatern
Printed year:
1914
Place:
Uppsala
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain