#4024: Lilla Teatern

i? nä-
-swwfä
.a W "ha

i

å? X v
- V
Z)- V

 .Ci Ila Tea tern

(F. D. BIOGRAFEN RULLAN)
Hvardaar från kl. B till 10 e. m. Söndagar irån kl. 3 till 5 och 6 till 10 e. n.

PROGRAM

fr. Vo. m. den 23 1.0. m. denI 25 Mars. I

En bild för dagen.

MBMII .

lärldwsyngsta monarki-

IEL.

, ne förlofvades strid.

Skådespel vaf Edisson.

   

 

 

 

Entré 35 öre, Militärer 25 öre, Barn 15 öre. 2.

BARN :XÄGA TILLTRÄDE.

Uplala 1914, ],. Aug. Petterssons tryckeri.

Information

Title:
Lilla Teatern
Printed year:
1914
Place:
Uppsala
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain