#4014: Lilla Teatern

i Te fa em

(F. D. BIOGRAFEN RULLAN)
:vw-vuxiagar från åxå. B till 10 e. m. Söndagar från kl. 3 iii! 5 och 6 till 10 e". m.

:fo x :ij
1113510 Ii
gp;- LÄ. v x
a

hf. o. m. den 8 t. o.. m. denVI 11 Okwiobebr.

 
  

   

Tyska trupper tilfronten.  bayerska. iejonen draga i fält.-

Manöver ombord à eåt Iranskt krigsskepp.

Enastående sevärdhet. .

 

Rom och dess monument. Y

En dag i barnkammaren.

ago...

rama.

LILLE MllRITZO HAR TANDVÄRK.

Enn-e 35 öre, Militärer 25 äre, Bm lä öre.
BARN ÄGA TILLTRÄDE.

Information

Title:
Lilla Teatern
Printed year:
1914
Place:
Uppsala
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain