#3994: Lilla Teatern

fås-X- .  I n

q(F.  BIOGRAFEN RULLAN)
Hvardagar från kl. B till 10 e. m. Söndagar från kl. 3 till 5 och 6 till 10 e. m.,

PROGRAM

fr. o. rn. den. 5 t. o. m. den-BFebruari. 1 , I

 

 

 än C k  -j 0 U Y n al 2 114 " I

I å G e   We r   n.

i   i. få i

Skatten p
Skidtäflingar vid fishartorpet

utanför Stockholm Söndagen dén 18 januari.,

   

 

å den öde ön.

 

i De glada pensionäerna.  

Lustspel. -  .

Entré 35 öre, Militärer 25 öre, Barn 15 öre.

4 BARN ÄGA TILLTRÄDE.

Information

Title:
Lilla Teatern
Printed year:
1914
Place:
Uppsala
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain