#3985: Biografen Bio

för- l
KIHOMATOGRAFVK KONJT --

- PROGRAM -
Blåa rosor

Kolorerad legend i flera avdelningar.

uttens Konung

Spännande Kärleksdrama i 2 akter

 

Personer:
Dzr Hugo Waldau. (Uppfinnaren av ett W. Aster, en amerikansk millionärsson.
Styrbart luftskeppà J. Mimer, hans vän.
Lenlee ven Engberg, nens fästmö- Fru Urillton, en rik amerikanska.
I.

Den rike amerikanaren och hans vän äro ute på Amerikanaren bestämmer sig för att köpa ett luft-
lakt, (lå de Påträffe nPPflnnaren een nens nnslrn, skepp. Dzr Waldau föreslår att de gemensamt skola
Varvld denne med tanken På den nyss Sklnlnn Örnen resa till Hamburg för att se på det där stationerade
bitvis utvecklar sin plan att bygga ett styrbart luft- juftskeppetI
skepp. o . .. .

Tre vecuor senare. Pa fartyg pa resa over till Europa.

Möller upptäcker att hans vän är förälskad i Louise, Bekantskap göres med fru Urillton, en rik ameri-
uppfinnarens brud. kanska och hennes sekreterare.

Han gör sin vän ett förslag, att de skola uppsöka
dzr Waldau för att med honom underhandla om inköp
av ett luftskepp.

Luftslteppet Hansa.

II.
En skål för uppfinnaren! Fest i anledning av den lyckade färden.
Dzr Waldau, som misstänker att hans brud och TELEGRAM.
amerikanaren äro förtjusta i varandra får, som han På uppmaning av Kejsaren ber jag å hans vägnar
tror, sina misstankar stärkta, blir svartsjuk och hotar få lyckönska Eder ianledning av Eder föPSta lyckade
förinta sin uppfinning men Louise lyckas övertala uppsägning"
honom avstå därifrån. Louise ber nu amerikanaren Kontraktet med amerikanaren undertecknas nu och
återvända till Amerika och han lovar detta, så snart denne jämte vännen återvänder till Amerika.
Provflykl-en gått av stelPeln- Waldau, som är förtvivlad över sin bruds tycke
Förberedelser till flygnlngen- för amerikanaren, tänker beröva sig livet men över-
Färdig till start. raskas av henne, just som han står i begrepp att
Högt Över anlnen- skjuta sig, hon lyckas dock att övertala honom att
De Unge förgäta l Sin nänryeknlng Över flykten avstå därifrån och vid hennes sida glömma sina över-
allt utom sig själva. Waldau får se dem och funderar drivna misstankar Och sm svartsjuk-a.

ett slag på att tillintetgöra hela luftskeppet, men avstår.

En tragisk timme

Min älskade! Han skall hämnas!

Jag vet, att din man i afton går till sin klubb.

Jag väntar dig kl. 10 e. m., hoppas vi då få tillbringa
ett par angenäma timmar tillsammans.

Älskade Polidor!

Min man har i afton gått till sin klubb. Kom och
ät supé hos mig.

Brevet överlämnades till frun, mannen fick se det, Jesette-
vill ha reda på namnet på spetsboven, frågar vakt-
mästaren som säger sitt eget. Mannen tvingar hust-
run skriva och bestämma möte samt inviterar till supé.

BROTTNING

mellan

HJALMAR LUN DIN och JOHN BERG

Intressant bild.

Mannen serverar. Förvecklingar.
Till slut framträder den sanne skyldige.

 

 

På Fredag, Lördag och Söndag
den 27 o. 28 F ebr. samt l Mars
Kommer ett starkt fängslande filmsltåde-
.I spel att uppföras, benämnt .I

Det gråa sltiltvalttshuset

(Krig och Kärlek)

Uppsala 1014. K. W. Appclbergs Boktr.

Information

Title:
Biografen Bio
Printed year:
1914
Place:
Uppsala
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain