#3983: Biograf-Teatern Bio

( L 1

Telegram!

 

 

 

Hlla måste se

RYSKA ;

IFARAN

Euverniirens dultar

på

Biograf-Teatern
Grindstugan.
000

Ryska faran

är en oskattbar kulturbild,
en film, som giver oss en
trogen inblick i de ryska
kulturförhållandenaj seder
och bruk, folkliv och lan- ,

dets fasar.

OQO

Föreställningar-b:

I afton Lördag
kl. 7, 8, 9 och 10-11 e. m.
1 morgonV 1
Söndag sista dagen
kl. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

och 10-11 e. m.
8326:

 

 

Uppsala 1914. K. W. Appelbergs Boktr.

Information

Title:
Biograf-Teatern Bio
Printed year:
1914
Place:
Uppsala
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain