#3972: Fyris-Biografen

.bilväg I  VX
 yrls - lgra en. W
ll i I
 , l  l

7 Storarlallt, mäktig;t gripande Skådesml
i 5 akter. 

f , Ivàlimmarsfiimslällningar  

i
f

 

fredag, lördag och söndag kl. 6-8, 8-10 e. m.,

söndag dessulom kl. 3-5 e. m.

UputhH, 1. Aug. Pat-nom tryckeri.

Programmet visas engast t. o. m. söndag,
då det om måndag är utlolvadt åt annat håll.

Information

Title:
Fyris-Biografen
Printed year:
1914
Place:
Uppsala
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain