#3961: Biograf Continental

rinr lvlarlnnlsnrn n när! shnrnn o hinnlrrhhr.

I Program:

  Insammnshlrin i Amerika.

Maskinerna upplyftas,m-GÅ,,Vä1-dig?f .

gi Moshvoa. EL

Mycket Vvacker naturhild.

 

dormkräftérj f "m

.Soon elcherade)  Amerika

, därvid ett. totogénupplag brinner.
1 S tttttttttttttttttt apel-

  

 1 Flygmoskine

 i krigstiänmåmh: Ä  ,,

P En bild af största intresse.

i "Automobile-rm på Iaf och död. -

Skrattretande.

 

Den I blindas kärlekssaga.I

  om , eifsmagaf, 

Hmerikanskt nutidsdrama.

  n ng nr nn nns.

 " hä  De vackraste och ro-
CM llgaste lefvande bilder visas f

 

 å Biograf Continental.

ifrslnmak ri llrlla lillnlhgT -

e Köp biljetter i god nd.

I ?örcställniogar klz, halt 4; 5, 7 och halt 9. c. m. ,
br Inträde 35 och 25- fore. Barn 25 och IS oro. I

 

 

Vördsamt

war ennrnnnenn. "

Information

Title:
Biograf Continental
Printed year:
1911
Place:
Västervik
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain