#3958: Biograf Continental

Orleans
Birmingham.

Melbourne.

strora idrottsfält-et.

nr)

 

ligt utförda;

 
 

 
 
 
  
 
   
   
  

 

 
 
 

Å i
 r

   

  
 
 
 

 
 
 

. .steget .pre
i - Unde lt

. Uti, I
En oöfve

 
 

grannaste sätt.

honom, gamlingen.
betskamrat.
Den gamle onkeln

numera ensamma

;

Lotta bTriach är

1itet teaterluft, som

g,

.-

 

 

" J, Enanders1 förra lokal.)

V7  Måndagen? f w am. .Onsdagen den 511 Vlan.q

 

A-fff .PR AG R Ane-gag-

Stt FirIIlin-.ÄVHärtigenöatfchartres; Storail-drottsvän, .är-död och begrafves liksom andraeallidna af huset-
i kapellet Dreux. - c - . .

I Grillavesend.l Militärlif ombord på Minesota. Dans och hurra-rop."y fft-Skeppskatten är ängslig.

i - .Jasn-aja Poljana. .Efter Tolstoys begrafning samlas bönderna vid hans graf iååskogen för att bedja,
Stor idrottsfäst, under hvilken A10
uppträda under lilligt bifall.

Vi Names" tjeröireoboéns ao

Tre glada Lsjälar. två ynglingar och en flicka, prestera en hel del tricks, lika muntrande som skick- Ä

SBar

. Lyckad komedi,iinspelad af fnastàende amerikanska skådespelare.

 i k , Tredje atdeloingenff Musik-  ,,  L

1:.  K13:51andauer-

y" ,. Pres ént och fru Fallieres äse paradenf. tillsa i

att ha passerat fronten af de Åup..st,:ä,.l].da trupperna, alltjämt- i sällskap med-.Bing kungliga gäster, . b
sidenten-ffaplats - i i 

 
 
 

  

. Den unge diplomaten, som är sin onkels nevö och högra hand, måste en tid lämna honom på, grund
af bortresa. .Ensam kan den gamle, mannen icke sköta sin vidlyftiga korrespondens, hvarför en privatsekre-
terare måste anskaffas. V
Onkeln kan snart icke undvara henne och om hon något ögonblick är borta, är den gamle
mannen vid misshurnör.
het på sina grå har och fårade ansikte.

Det går dåligt med arbetet under sådana förhållanden och till sist kommer kärleksförklaring-fen.

unga förenade ochwskola företaga sin bröllopsresa.
arbetsbord.

Skådespel

" nytt ochfintressant, men längtan till teatern kommer snart" öfver henne. Ett resande teatersällskap, hvars
primadonnafått- tandvärk och ej kan uppträda

 

  
  
 
   
    
  
 
 

Västervik

 

Musik. 4 Första städningen? e Musiker " 

 
  

Bilder till uagskrohikah.=z

Ett regemente återvänder-efterr-löiars viste-lisefsilndien.

i Q ,00t)V manliga och kvinnliga gymnaster--ciohsportidkare
Fastens "clouff ntgöres. af att deÅ uppträdande bilda Australiensykartapå det

dijod-dblåtstralik på gatorna i föl-städerna liksom i stadenslcentrum." :lir-.1. -T I

0mväxlande dagsbilder från när och fjärran.

. om romarna-ton.

Godt humör förlänger lifvet.

 

 Musik. - Andra afaelinngen. - Musik. i"

931m På" friarestratm i 17 ,, f

 Senaste Edison-nyhet!

 
   
  
 

 

 

 

  
   

påradunrforrå;

erik-emma grill. :platser-1:" 7- f --

 

 det belgiska konungaparet. Efter

:laàskådare-läktaren; kvarn-fr han? :å

  

    
  

r.

 .  .. ulf-.skilda truppslag-   -, 
raden svärfva sit-yrbara4 V:Villonger och aeroplaner-töfver platsen; i i
rskädlig folkskara Ihar Samlats för att åse det stora militära skådespelet.

"En bild, som intresserar-galla,

rari- om  to  S ,

 Kärleken låter Ksliqgvioko betvinga.

En ung,-vackerllicka blir rekommenderad platsen, som hon fyller på dettsamvets-

Han har lärt hålla af den stillsamma, allvarliga flickan, men han tänker med bitter-l
Icke kan han väl begära, att den unga-flickan skulle bry sigbom
Efter fullbordad resa återkommer nevöen och fattas gen-ast akaärlekj till sin vackra ar-

Så bli de
1Den gamle onkeln säger dem farväl och återgår till sitt-V

blir4 vittne till de ungas lycka och draget sig tillbaka ensam med sin smärta.
En vacker och, bild ur lifvels.
erskor pa Åande .
Landtluft ooh teaterluft. I I 1 1

en ung vacker skådespelerska, som helt oväntadt får ärfva en liten landtgård.y Allting är

 

, räddar henne ur en svår knipa och hon får samtidigt inandas
ar. "i i I

hon så lilligt 1åstund
i En "roligt ihopkommen bild.

 

 

 

h .-
Hvardagar kl. 7 och 8,30"e. m. Lördagar kl. 6, 7,30 och 9 e. m. Sön- och

 

FörestàYlnàzgar:

.Häzgdagar kr. 2, 3,30,y 6, 7,30 och 9 e. OBS; KL, 2 och 3,30 på sön-

 

 

 

BILJETTPBISER: . 11För äldre: lzsta plats 35 öre, 2:dra plats 25 öre.

Öppet för biljettköp hvarje dag en timma Inre första föreställningen och pågår sedan

dagar Bollighetsmatolné. . Onsdagar och yFredagar kl. 7 e. m. äga barn" f i
Och skolwngdom tillträde för endast 10 öre. Efter kl. 7,30 på Sön- och
Hälgdagar äro biljetttproserna lika för barn som för äldre.

barn under 12 år: lzsta ,, 25 ,, 2zdra ,, 15 ,,
Till billighetsmatinén 20 öre för äldre, 10- öreför barn.

 

oaf brutet under föreställningarna x

x

X

 

 

 " Obsl Nytt program

 

 

 

 

Ö i PROGRAM oöRE. 

. 

åndagar och Torsdagar. "

 

Hvarjey Lördag 3,.föreställningar kl. 6. 7,30 och 9 e. m.

Information

Title:
Biograf Continental
Place:
Västervik
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain