#3943: Pathé

gliver à Västerviks

Teater . .

Fredagen den 12 nehlLördagen den 13 Jan. id. 8,15 e. m.
Ä samt Söndagen den 14 kl. 6 eeh 8 e. m. v

 

 

l

 

 

 

 

 

 

Förevisninger ed e

.Spännande äktenskapsdrama ur det moderna sällskaslifvet. .
med Prolog i 3 akter och Epilog. i

PR-OEOÖ:

Den första kärleken. eje Gift mot sin vilja.

Skilsmässan.I eåe mannens böb. eje Äterfunnen lycka.

EPILOÖ.

Detta heltimmesskådespel än det mäst spännande drama

som visats. Obs! En" alldeles nyutkemmen bild.
Särskilt) beskrifning .till Detta skåbespel finnes i biljetikonioret.

   

 

  

   

Q lll l =

g Gaumont Joural.

 

 

Den iörålskabe

Stor skrniisncces.

   

 

Ett program som ingen
iörsumme att se.

 

 

 

 

 

 

eje mannens trolösljet.

      

fökSGn.

 

  

bör

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konsertmusik af Kapellet NONAN.
ENTRE: Salongen 50 öre, Läktaren V35 iire, Barn 25 öre.
Biljetter säljas från kl. 1-2 samt kl. 7 e. m 
Biljetter gälla endast till den dag oeh plats de äro köpta. Ohs.! till 6- eller 8-föxresiällningen.
I I Högaktningsfuln
Biografen Pathé.
k .i I .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Västervik 1912. c. 0. Ekblad sl ce i

Information

Title:
Pathé
Printed year:
1912
Place:
Västervik
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain