#3941: Pathé

I giiverà Västerviks Teater
" Fredagen den 5 Jan. kl. 8,15 e. m. och Lördagen den 6 (Trettondagen) kl. 6 och .8 e. m.
samt Söndagen den 7 kl. 6 och 8 e. m.

Förevisningar med ell stort eeh intressant

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-1 I-Ijh-ngramwI -

ene se i i re!

Heltimmesskådespelet:

 

              

att aj de stoe stagnaste skåda-sip el som visats.
Har spelats för fulla hus å Ikontinentets större städer.
Allså en bild al rang som alla måstese.

Denna bildserie är afdelad i 2 akter.

Första akten:
Allena ifvärlden.
Svartsjuka.. v w
Bakhånetw Ater till lyckan.

Andra akten:

Orangekronan.

Särskilt) beskrifning till betta skåbespelfinnes i biljettkontoret.

2. jgjam - 3. rmzlllmnr lm rare

En särdeles högst komisk bild.

i Sem extranummer gifves

llllllllllllllllll.  " leller lersla Ilrsum lan-

;-r- , v. ...ra :vara .1:a .1:a :4:a- .1:a åga :ar- ma .1:a .
:ål-1:4 salar: :generna-e: aaaueessee:see:sasse: see:
43:;4 4 s 4344 agu 4,23; nga 43.34 4:.9- 43.9 me 43.3; 43.34 mr Stor skrattsucces.

 

 

 

 

Ett  af största intesse
och "fin-fina bilber.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konsertmusik af Kapellet NONAN.

ENTRE: Salongen 50 öre, Läktaren 35 öre, Barn 25 öre.
Biljetter säljas från kl. 1-2 samt kl. 7 e. m.

Biljetter gälla endast till den dag oeh plats deäro köpta. 0bs.! till 6- eller B-föreställningen.
Högaktningsfullt

Biografen Pathé.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Västervik 1912. C. O. Ekblad 8: C10.

Information

Title:
Pathé
Printed year:
1912
Place:
Västervik
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain