#3939: Pathé

gilver ä Västerviks Teater
Fredagen den 6 och Lördagen den 7 kl. 8,15 e. m. samt i
Söndagen den 8 Okt. kl.v 6 och 8 e. Im.

Förevisningar med ett stort och intressant

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

i. Å ,  Program:  K -

Spännande heltimmesskådespel inspeladt ai
. Tysklands förnämsta krafter.

Hufvudpersonerna: I i   I akten. Europa.

vonjHaustein, Kammarherre vid furst Egons hof.

von Raven, Senior, Hofmarskalk. 4- Ett furstligt anbud-

von Raven, Löjtnant. hans son. 5- Jag git-tär mig ej-
Baronessan Barfels, Furst Egods väninna. 6- Slielllaftlet-u
Kyrkoherde Sander. 7-, Noäen har Ingen lag-
Maria, hans brorsdotter. 8" anopgt" .-

, 9. Aldre rattlgheter.

10. Den äreförgätne.

11 Afresan.

P I :l I
m 09 2 akten. Afrika.

1.  jakt, nu 12 K- kan it

. rigss ep a sen.
2. Den första kärleken. I , 13- linfunlniorisk negersram-
i b I 14. na e.
3.7Aterseende, 1:.. salsa.

16. Återseendet.
17. Visionen. i
18 Döden befriar. 1

Visas med garanterad ensamrätt här på platsen.

2. Hmmm , 4. lltrttn ln ltmtnln

1
Ja, rubriken låter litet rafflande men så är ej fallet, bara några  a 
tokroliga tricks skrifna af Vår bekante Lehman, och att det är roligt f Q

behöiva vi ei säga utan veta vi på förhand att de bilder som äro . I
skrifna eller spelade ai Lehman äro första klass skämtbilder. D61; är några, iOPlelSande Vyer från ROIIIS, den heliga.

Skratta mina barn och vänner, sa9 Lehman. Stadens omgifningar vi. i denna
bild får skåda.

 

 

 

x

3. Sanneva I .. ln ltnltkatt lttltn.

Szt Giuliano. 

Intressant bild.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konsertrnusik af Kapellet NONAN.
ENTRE: Salongen 50 öre, Läktaren 35 öre, Barn 25 öre.
Bilietter säljas från kl. 1-2 samt kl. 7 e.I m.
Biljetter gälla endast till den dag ooh plats de äro köpta. 0bs.! till 6- eller 8-föreställningen.
Högaktningsfullt-

Biografen Pathé. .

 

 

 

 

 

 

 

Xm- E" W lll tt tltrslilt I tnt

Västervik 1911. C. O. Ekblad & Czo.

Information

Title:
Pathé
Printed year:
1911
Place:
Västervik
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain