#3935: Pathé

gifter à Västerviks 

Tisdagen den 24 Okt. kl. 7 ooh 8,30 e. m. samt Onsdagen den 25 (Marknadsdagen)
kl. 4, 6 och 8 e. m.

 

med ett särskildt utsett sevärda

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.i i , i Program: . å-

5. lntelligensens
I triumf.

Mycket roligt.

e- Lehmans hjältedåll

 

Fritt bearbetad efter W. Milllere bekanta dikt.

n 0 o k W o i

v llllllllll llllllll l gl llllllllllllll. .. . . . . ,, 1
Staden Breslaus gamla krönika förtäljer om en klookgjutare. som -7- l S l 
bodde därstädes i slutet af l4zde århundradet och om hvars skicklighet g

ryktet gått långt utom landets gränser.
k Sltagfnsd rläd ilixppdrog ät honom att verkställa gjutningen af kloe- .,
an til ag a ena rkan, som skulle blifva den största i landet. Om-- N " - " .
sorgstullt träffades :illa anstalter och gjutmassan var konst-.rikt blandad    
och allt syntes godt. Då stunden för gjutningen var inne tillsade mä-
staren sin son, som var eldvakt att noga tillse allt, medan han själf
med ett glas ville styrka sig till det omsorgsfulla verket. Han begaf I .
sig till en källare, där han snart vid ett glas vin kom idett ältäessant r --
samtal med öfri a bor are, som voro där i samma ären e. n er ti- ray 
den underhöll åossengelden genom att draga bläsbälgen. Medan han "AL- A .KC x f) r)
stär där och stirrar in i elden föres hans hand liksom af en osynlig "3,
makt till utsläppningsrörets ventil och utan att han hinner ana hvad "-
som är pä färde, rusar den glödande massan med ett förfärligt dän ned
i gjutformen. Darrande af fasa rusar han i väg till mästaren och be-
rättar olyckan för denne. Mästaren rusar till platsen för att om möj-
ligt rädda något af gjutmassan, men för sent, allt var förloradt. Utom
sig af vrede dödar han sin son. Därefter hissade han upp klockan
och slog hammaren mot den, och se, en härlig klar ton slog honom
till mötes.

Nedbruten öfverlämnar sig mästaren åt myndigheterna och dö-
mes till döden.

Modigt åhör mästaren dödsdomen och begär som en sista nåd,
att den klocka, som vällat hans fördärf, mätte få ljuda dä han antra-
dcr sin sista färd och hans önskan bifalles. Under klockans rena toner
knäböjer den .dödsdömda manhaftigt för att mottaga sitt strallf.

Denna bild gör ett kollossalt mäktigt

intryck på åskådalen- j lilla-niljo no, roligt nio umarken"

- ocn Därför nnfno oi Donno gäng ut

sött stanna Oiloer som äro ne glo=
hosta nloni] ne gloon.

 

 

    

v I Kemiskt, w f-
Hvad gär .väl en kyss dä Ingen det ser. men Brutal" Säou oil ett oem såfall
I i förlänger liioeiu otn säteri nr ott om

, .
. oo, som git till Eeotern Dessa nånn

3. Dogor, itne Milou 100 år så. är Det
i 0. i åtminstone inte Dollies fet. .

Enavaeker bild, Pcthé hur gjort sitt bästa.

lnlin n ulnl.

D RÅ lVl Å. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

, Konsertmusik af Kapellet NONAN;

ENTRE: Salongen 35 öre, Läaktaren 25 öre, Barn 25 tire.
- Biljetter säljas från kl. 1-2 samt kl. 7 e. m.

Biljetter gälla endast till den dag och plats de äro köpta. Obs! till 6- eller,8-förestäliningen.
Högaktningsfullt

v Biografen Pathé

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Västervik IQII. C. O. Ekblad år Czo.

Information

Title:
Pathé
Printed year:
1911
Place:
Västervik
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain