#3933: Pathé

gilver à Västerviks Teater

Fredagen den 27eoch Lördagen den 28 Okt. kl. 8,15 e. m.1 samt
Söndagen den b29 kl. 6 ooh 8 e. m.

Förevisningar med ett. stort och intressant

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Program: e

Biografsuccésl f Vörlbssuccésbilbe-n

Biogrofsuccàsl

   

s Bil-der iir en  

övipcmbe beltimmesskåoospel, t ö olater. Donno bilbserie bar gjort kollosol
stor triumf, och bor-visats å kontinentens större ståber för uisàlbo bus. b

Alltså en bilbserie som alla böra se.
PERSONERNA: "I

Hoirättsrådinnan Hlellertz, änkefru I Fru Blad (Kgl. operan).

Banktjänsteman Åke Hellertz, hennes son Hr V. Psilander (Dagmart).

, Brun Hr R. Christensen (Folkteat.)

Block Hr H. E. Nielsen ( D:o. )

Hansen, kypare Nzo 17 och procentare Hoffman (Kgl. operan).

Anna, hans dotter Fru CLARA WIETH.

Stella, varietésångerska Fru Thora Meincke.

Didi, dzo Frkn Gudrun Steffensen.
Restaurantiolk, gäster, polistjänstemän rn. ii.

 

E Äkes vänner

 

 

1. Hemmet. 19. Det första hemmet.

2. Storstadens lockelser. I 20. Ett glatt lit.

3. En förarglig visit. 21. Fästen.

4." Löitet. 22. Svartsjuka ooh hämnd.
ö. Stella, varieténs stjärna. 23. Hotelsebreivet.

6. Kyparen nzr 13. 24. Charles H. Hansen.

7. I varieten. 25. En obeveklig fader.

8. Nachspielet. 26. Vexeln.

9. Den tomma plånboken. 27. Förtviilan.

10. Proeentaren. 28. I nattens mörker.

11. En dyrbar hjälp. 29. På oloflig väg.

1.2. Anna, procentarens dotter. 30. Kamp ooh seger.

13. Den första kyssen. 31. Moderskarleken segrar.
14. 1 hemmet. se. Ånger och förlåtelse.
15. Frestaren.  Ett stenhårdt hjärta.
16. Den första tet a teten. 34. Ett tragiskt slut.

17. En förtörnad moder. 35. En moders hjärta.
18. Går hon,  äfven jag. - 36. Försoningen.

4jilied ensamrätt Iör Svarte.

Särskild bekrifning till denna bild iiunes att köpa i biljettluckan till ett pris af 5 öre.

.. lnlnlns lunlinn fvrllenlalln.

En antigelmm Skmttfetfmde bild- Denna bild Sir fotograferad i de vackraste natnrseenerier som

förekomma. En bild som är värd att ses. v
Vi framhalla vidare att pregrammet är ett af de bästa som visats å någon bio-
graf, hvarför den ärade allmänheten torde förvissa sig om biljetter i god tid, ty
detta program bör ingen underåta att se. Trots de stora kostnaderna för detta

 

 

 

 

000000 program äro hiljettpriserna de vaniiga. i000000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I Konsertmusik af Kapellet NONAN.

ENTRE: Salongen 50 öre, Läktaren 35 öre, Barn 25 öre.
Biljetter säljas från kl. 1-2 samt kl. 7 e. m. 
Biljetter gälla endast till den da och plats de äro köpta. Obs! till 6- eller 3.förestäl.ningenI

.. IHögaktnings-.nnn . .
iegmfee Pathé.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Västervik 1911. C. O. Ekblad 8: szo.

Information

Title:
Pathé
Printed year:
1912
Place:
Västervik
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain