#3927: Tip-Top-Biografen

K

iir-Turn

 

i Sveasalen Söndagen den 2

i!
i I
i

gifver

   

 

Gli

u

ilhkLBam.

Stor 2-timmarsfFöreställnin

enligt följande storslagna Program.

Fucino Dusticetet.

Ett stycke ur Italiens hänförandc natur.

Sandhamnsregattan I

1911.

Den vackraste segelbild som någonsin fotogra-
ferats.

Gummimänniskan.

Urkomisk.

Sensatignell dressyrbild!

Expressnyhet. Enastående.

Leiunhruden

eller i lejonets gap.

Detl är med ett visst dödsförakt som denna
vår lilla lcjoniämierska här visar för oss sin
dressyr, och vi måste erkänna att det är en ena-
stående makt hon har öfver dessa öknens vilda
behärskare.

Bilden behöfver ei någon mera beskrifning
eller reklam utan den talar för sigäjälf och vi
uppmana alla att bisöka Biografen denna gäng
för att se denna bild som öfverträffar allt som
förut visats i denna vag.

Stycket uppförcs f. n. i verkligheten i Berlin "

inför -öfverfulla hus.

En ytterst spännande bild, utan mot-
stycke.

llet elektriska Hårelexiret

eller

ett lönlöst hårklippningstörsök.

u

n turridning i Jani.

31- linqmatograti i färger. i

Kärlek och
- . politik.

John Daly har af Reformpartict blivit vald
till major, och Atwood, motståndaren, vet att
hans enda hopp är att kväfva reformpartiet.
Han skickar bud till Sylvia Hartley så att hon
ma försök få Daly ur vägen och ett föregifvet
olycksfall framför Dalys hem skaffar möjligheten
till en introduktion, och snart är Daly häftigt
förälskad i den vackra politikerskan. Hon upp-
muntrar honom och förklarar senare, att hon
icke vill gifta sipT med honom om han icke
öfvergifver politiken. Han samtycker och det
ser ut som om reformpartiet icke skallfånågon
ledare men Sylvia skrifver ett bref och har

lingen aning om att hon använder .det öfversta

bladet I en kop-iejournal. Där iir kalkcrpapper
under och brefvet redproduceras åtskilliga gånger.
Dessa finner May Bulding, Dalys kontorsbiträ-
de, som år mycket förälskad i sin chef och då
underrättelse om Dalys utnämning kommer be-
dcr han May om att dela äran med honom.

 

o

x

Hans hustrus
käraster;y

Brilliant amerikanskt tunnel.

Framställt af världsberömda skådespelare.

Mr Jenkins har köpt sin hustru en vacker
dräkt och en elegant hatt. Tjänstefolket miss-
unnar henne denna prakt, och då mr Jenkins
har rest bort på en affärsresa och frun har lagt
sig att sofva tager en af tiänsteflickorna på sig
den nya dräkten och går ut för att träffa sin
käresta. Mr Jenkins, som har kommit för tidigt
till tåget, kommer tillbaka och ser. som han
tror sin hustru i en främmande mans armar.

"Han springer fram för att afbryta mötet, men -

de skynda då därifrån. Jenkins går då hem
och finner sin hustru ligga sofvande i en stol.
Dräkten är också på sin plats i garderoben, ty
tjänsteflickan har hunnit hem ett ögonblick före
honom.

Han går åter ut och ser sin hustru tillsam-I

mans med en annan man, denna gång en sjö-
man. Han går genast fram till paret, men
kvinnan, som är kokcrskan, slipper bort men
sjömannen gifver mr Jenkins en duktig upp-
prygling. Den nästa som tager dräkten på sig
år negerköksan och henne får mr Jenkinslfatt
i och fråntagcr henne kläderna. Emellertid har
mrs Jenkins vaknat och funnit att hennes nya
dräkt är försvunnen. Hon anmäler genast sa-
ken till polisen och mr Jenkins blir på hem-
vägen häktad för stöld. På polisstationen träf-
fas nu man och hustru och saken uppklareras.

Stor-slaget krigsdrama.

K Estrellita.

Gripaude episod från fransmännens infall. i Por-
r inga! 1807.

- nr Musik; 

amaniis: um pins so öre. mannen so. am. aina pins as öre. VJam 25 irst-i."x

u min ilvclil .Iix

1

AM..

 

un

Information

Title:
Tip-Top-Biografen
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain