#3926: Svea-Biografen

i u 1

SVEFiSFiLEN

Lördagen den 12 0lrt. kl. 8,30 e. in.
Söndagen den 13 Okt. kl. 6 e. m.

   

 

 

Program.

VECKO-REVYN.

Nytt från alla land.

Så går det.

Lustspel af Ganmontrr W., .c 

Handlar om farbror Antons söta myndlingar och hans svägerska. Hon blef föga artigt eftersänd af farbror
Anton för att hålla de unga damerna i styr, men blef i stället deras älskade bundsförvant och snart nog farbror An-
tons älskade maka.

i r -lljv -q p- -rjljv -qur Yquv wlle -quvW-qjv wlljv -rlllv -qjv -quv quIv -qlv -rllv -qllv "mv -IUI- -luy- - v w v - v - v - v - v - - -

Döshoppet.

Amerikansk sensationsbild.

 
    
     
   
    
   
   
 

 

 

Inspeladt af världsfirman Kalem of America.

l. Royal afreser till fronten. 2. Två år senare. 3. Royal rider med depesch genom fiendens
land och blir upptäckt och förföljd. 4. En ridt för lifvet och flaggan. 5. Dödssprånget. 6. Fienden
slår slagen af fasa öfver det djärfva språnget. 7. Ingen vågar göra det djärfva språnget efter. 8. För-
följd i floden. 9. En sista utväg. 10. Den hemlösa hästen. 11. Fienden rusar förbi. 12. Sårad.
13. Royal blifver kvar i trädet till nattens inbrott, då han hoppas undslippa till sitt eget hem ej långt
aflägset därifrån. 14. Royal anländer till föräldrahemmet. 15. Ett säkert gömställe. 16. Öppna!
17. En flykting är gömd här. 18. Nej! 19. Låtom oss söka då. 20. Förgäfves. 21. Royals hu-
stru vill själf framlämna depeschen. 22. Den fientliga förpostlinjen. 23. Omringad. 24. Tillfånga-
tagen. 25. Har ni någon depesch? 26. -. 27. En grundlig undersökning. 28. Narrad. 29. Hon
får ett pass för att obehindradt passera linjen. 30. Nancy har fullbordadt sin mans uppdrag. 31. Hvar
är depeschen? 32. Här! 33. Ett bra gömställe.

Lille Fritz som fiskare.

För att skaffa mor mat går lille Fritz ut att meta och tack vare gossens ridderlighet och en god fees ingri-
pande blir fisket rikt gifvande.
En gemytlig, underhållande bild i färger.

För hästsportens vänner! Ståtliga kapplöpningar.

Grand National Steeplechase i Liverpool 1911.

Det är ingen lek att vara med om dylika kapplöpningar, därom ger denna bildserie talande bevis. Mer än en
af de deltagande ryttarne fä bita i gräset vid de olika, svåra hindren, och ofta ser det ganska lifsfarligt ut. Men
såväl ryttare som hästar synes komma ganska helskinnade från kullerbyttorna.

Dessa synnerligen lyckade bilder böra ses af alla sportintresserade.

Lea efter sista modet.

Meterhatt och Tunnbandskjol.

Lea skall möta sin man vid stationen, och kläder sig enligt nyaste fashion i kolossal hatt och en tunnbands-
kjol. Den besvärliga dressen försätter henne i flera obehagliga situationer och hon bereder mycken fröjd åt andra
T- men ingen åt mannen.

En dråplig illustration till -modetokeriet

lliiljettpris: lizsta plats samt läktaren 50 öre, 2:dra plats 35 öre. Barn 25 öre.

Ana. Ruins rnvexrni. mmm,

Information

Title:
Svea-Biografen
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain