#3922: Stanley-Biografen

BloGRAFEN

lr. n. n. Minlnnn nun ll I. n. n. llnnlnnn Inn ll luv.

Föreställning-arna börja. Iwan-dagar kl. 7 o. 9 om.-
Söndagar kl. 5, 7 och 9 em.

 

 

Första. afdelningen:

 

 

 

 

 

Veckans nyheter

Pathé-Journal.
illustrerad tidning öfver märkliga händelser på jordklotet.
N" Wlngàrds begrafning "u

Ur djurvärlden.

Intressanta djurbilder.

Gräfsvin på plundring. w Piggsvin. H- Piggsvinets tass repareras på sjukhuset. -- En
titt i akvarium. -- Nallarne öfva sigi boxning.

 

 

 

 

nn Ba I ka n-K r Ing e l. nan

Jättefilm! i i

 

  
 

ess såå-333915501!! . , 

Kapital J och "arbete i 

eller
Fabrikshvisslan l j uder.

Spännande Amerikanskt samhällsdrama i 73 stora aideln.
vw

 

 

Intressanta och lärorika bilder från cacao-
växtens skötsel och cacaons tillverkning.

Friare som ha flugan. :

Charmant Amerikanskt lustspel-
vaxxvvvavvava-MWVVVVWVWVV

Andra. afdelningen:

 

 

LNIonopoliilrn. -leIonopolfilnl

 

 

Stol-slagen svensk konstfilm inspelad af
A.-B. Svenska Biograf- Teatern, Stockholm.

v Heltimmesskàdespelet

Bränningar

eller

Stulen lycka.

intnnunte trnmu i 3 unten Inspelad ul svensnu slnnleslnalnreI

Handlingen tilldrager sig dels i Stockholm, dels i
Berlin och Monte Carlo. Den spännande slutakten ut-
spelas ombord på den stora Atlanterångaren Lusitania.

 

 
 
 
  
  
  
 
 

HUFVUDPERSONERNA:
Konsuln . . . . . . Herr Viktor Arvidsson.
Annie, hans dotter . . Fröken Lilly jacobsson.
Baron S. Crona . . . Herr Erik Malmberg.
Varietédivan . . . . . Fröken Tollie Zellman.

Stulen Lycka är ett första klassens films-drama som är konstnärligt in-
speladt af svenskar och skrifvet af svensk författare. Dramat är ett godt bevis

på vår nya inhemska industris raska framàtskridande och hvad svensk företag-
samhet kan frambringa.

 

 

Rilef illuslrermle programbäcker finnas off lälgz? 1" kassan.

Barn äga tillträde i målsmans sällskap endast till första föreställningarnas
lzsta afdeln.: Hvard. kl. 7-8 e. m., Sönd. kl. 5-6 och 7--81 e. m.

Nytt program Måndag (Q. Torsdag.
l

 
 
 

 

 

 

 

Kristinehanm 19l2. A.-B.Våirmlands Bolttrycke:

Information

Title:
Stanley-Biografen
Printed year:
1912
Place:
Kristinehamn
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain