#3921: Stanley-Biografen

STANLEY-

w BIOGRAFEN

er. o. m. oaooooo oo o r. o. m. ooooo oo zoI oo.

Föreställning-arna börja kval-dagar kl. 7 o. 9 om..
Söndagar kl. 5, 7 ooh 9 om.

 
  
 
  
 
  
 
  
 
 
  

 

 

o Första afdolningon:

Veckans Nyheter.

Senaste Pathé Journal.

 

 

 

 

 

WW

LUZERN.

Förtjusande naturscenerier.

lnfaftsbron. --- På stranden acw-1 Rouss. - Panorama öfver Luzern. -- En tur på
Vierwaldstädtersjön. - Bergsbanan uppför Mont Pllatus.

 

vb s

WW mo-

!! se! Harsport x!! x!

Sån-egen Jaktbild. från Ungern.
mvv wwvvmifm

Ostadig och flyktig.

En fiskarflickas gripande kärlekssaga.

 

 

 

 

 

 

nfvvxmfv-N AAMAAMAWAAWKNAKNMÅMAKNÅÅ

Senast hitkomna bilder från

Kriosskodoololson o Bolkon.

Ömingar ombord på ett Iranskt
Krigsfartyg.

1. Embarkeringsöfningar. 2. Inspektion. 3. Ankaret lätta:
4:. Ute på. hafvet. 5. I hög sjö. 6. Skjutöfningar. 7. Inhalandet
af ett tlytande föremål. 8. Salut för flaggan.

i I Den falshe Petter.

Komisk scen af Boueou! och lernaud.

 

 

 

 

Andra afdelningon: ,

 

Senaste Nyheter från Nordisk Film Komp., Köpenhamn.
Holtimmosskadespolot

liooolvr oo Hoomlrioooo

--
Komedi i två akter.

 

 

Inspelad af danska. artister.

 

PERSONERNA:

Brulle, godsägare..

Emma och Karin, hans döttrar. I
Paff, kronolänsman.

Hans fru.

Svarta-Karl, förrymd straffånge.
Lind o. Beck, vandrande studenter.
Hauberg, skogselev.

 

 

Programböcker filmas off tillgå i lmssan.

 

 

 

 

 

 

Barn äga tillträde i målsmans sällskgp endast till första föreställningarnas I
lzsta afdeln.: Hvard. kl. 7-8 e. m., Sönd. kl. 5-6 och 7-8 e. m.

Nytt program Måndag GQ. Torsdag.

 

 

 

Kristinehamn 1912. A.-B.Viirmlands Bokia-ynka:

Information

Title:
Stanley-Biografen
Printed year:
1912
Place:
Kristinehamn
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain