#3918: Stanley-Biografen

STA
  BIOGRAFEN 

Fr; u. m. minimum din 25 I. u. m. llnsllnuun den 21 luv. i

Föreställning-arna. börja. livat-dagar kl. 7 o. 9 om.
Söndagar kl. 5, 7 och 9 om.

 

 

 

 

Första. afdelningen:

 

 

 

 

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAJLAAAAAAAAAAn
N I - H
NV k N h t w H
w CC ans w y e era
N , N
N Pathé Journal, den sist utkomna. N I

YYYYYYYYYYWYYYYYYYYYVYYYWVYYYfYYYYYYå.4 I

 

 

 

 

En färd tenomnlsier.

En liten resa i det vackra Algier skall helt visst kvarlämna i åskådarens
hjärta ett minne af blånande himmel och strålande vatten, blandat med
all denna söderns fägring.

 

 

I I. .If .- JF-lf w.
g l n J. . f ..

I

 

 

Glansdrama från Witagraph New-York.
Mästertilm.

De två frivilliga. ä

 

 

 

EE, -

Gripando drama. från Boerkrigets dagar.

Känsligt vackert spel i uppgörelsescenerna.

 

 

F ::  lL I: :: :If 4

?

Vid Liungan.

Storslagen naturbild från en af Norrlands vackraste älfvar.

 

 

 

 

 

QGIII-IHIIUIu-IIIIIIIIIIunlnlnDIIIIUIIIIIIIIIIIIIUO
oo 0" Ä
n u
E August som tJanare. a
.00 . Komisk scen af Lehman. i
oqnnuupn-ununlnuulannu!gun!!!Falun-:qu-nuF-u-.Inao m
Andra. afdelningon:
Extranummer. I Extranummer.
Ä K l A M Ä N
éller

v 0 I O I
Nu ga vl pa galeI!
Dràpllgt lustspel.

Utgifvet af Nordisk Film Comp., Köpenhamn.
Psilander och lille Buch i hufvudrollerna.

:I i :: i I  :: :: 1:
EVENSK KONST-FILM.
Eeltimmesskàdospolet

Mur nu utter a

Drama i 2àakter. ai
Inspeladt 1 Stockholm.

 

 

 

 

 

 

 

   

4.Ii
4.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EQEEQEEQ=

 

M

l hufvudrollerna:

nu ANNA Honan:
Hen- MAunI-rz s-rILLEn.
 Fröken LILLY .mxonsson fl

Filmen är iscensatt af AKTIEBOLAGET SVENSKA
BIOGRAFTEATERN å dess nya ateljer å Lidingön
ochä utgör den andra utkommande i serien af dess
underlden g å n g n a s o m m a r e n inspelade bilder.

 

 

 

 

LL.

 

 

 

Beskrifning tillhandahållas i biljettluclmn.

(å i :i 

Barn äga tillträde iN målsmans sällskap endast till första föreställningarnas
I lzsta afdelna Hvard. kl. 7-8 e. m., Sönd. kl. 5-6 och 7-8 e. m.

Nytt program Måndag (D. Torsdag.
[E =

Kristinehamn 19l2. A.-B.Värmlands Boktrycket

Information

Title:
Stanley-Biografen
Printed year:
1912
Place:
Kristinehamn
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain