#3916: Stanley-Biografen

STA  , m.
BIOGRAFEN

Fr. n. ni. Minnnnan lan 2 I. n. in. llnnlanan lan llln.

  

 

 

 

Föreställning-arna. börja. hvardagar kl. 7 o. 9 em.
Söndagar kl. 5, "7 och 9 em.

Storslnnel iliinnnrwrntnm.

[IB llällllllilllliillll llllllllilllllllllillllli illlllilS ällllll Sillllllllllllilllil Ö Slilllllv.

 

Första. afdelningen:

 

PVVVVVYVVVVVvVVVVVVYVVVVVVYYVV
AAAALAAAAAJLAAAÅLAAAAAAAJLAAAAAAAAAA

 

H w
H aj

a Veckans Nyheter. .i

H N
YYYYYYYYYWVYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY
IAAAAAAAAAJLAAAAAAAAAAAJLAAAAAAAA

Historien om en stenmàrn;

Intressant och underhållande verklighetsbild.
Elegant koloreraad..

AAAAAAAAMMWAK "som
W WWWVVVVWVWVVWVV

( Ungdomslek nnh allvarstid.

Skådespel
ur den berömda Vitagraph-serien.

WWOWOWOOOOO
[WN Expressnnnat!

V
A

J

 

 

 

 

 

YY
AA A

 

 

 

 

 

 

  
 
  
  

Ell bild lilll lillen!

Balkankriget inför våra ögon.

e smet-:lrvwk 2
LÖLE BURGAS

En serie krigsbilder från de senaste blodiga drabbningarna, tagna medelst fjärr-
objektiv, 3 km. från slagfältet, men så mästerligt upptagna, att de för åskådarna
synas blott på ett 10-tal meters afstånd.

  
  
   

Denna högst märkliga nyhet har förvärfvats för Stanley

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biografen hvilken är erkänd såsom varande alltid först
I med verkliga nyheter i dagshändelserna.
åhar gärning
eller
, Så tuktas svartsiulian.
I lien roligaste komedi som spelats på många år.
. Andra. afdelnlngen:
 :: :: J: :: IQ!
I i i Eeltimmesskàdespelet Nill-
o u I i
F: l a r I a [ H l ::
i :ä V . eller 1 J X x
 En kvinna ai folket
i I I

Gripande nutidsskildring med motiv
ur de högre samhällsklasserna.

nrnmn i.3 nlner och. 28 tnhniar.

I i Förmögenheter stå på spel. -- Bördsstolt- :i
heten offras. På bekostnad af en män-
niskas lycka bindes mannen af börd med
kvinnan af folket. Men hjärtats adelskap
I :: skapar kärlek, ädlingen lär sig älska sin
unga maka, den stolte adelsmannen är
för alltid förenad med folkets dotter.

.. v L:
mxx Beskrifning tillhandahåller: i bill-effluclwn. [i
ä. : :i :r :: :: 4 å

Barn äga tillträde i målsmans sällskap endast till första föreställningarnas
lzsta afdeln.: Hvard. kl. 7-8 e. m., Sönd. kl. 5-6 och17-8 e. m.

Nytt program Måndag Q Torsdag.
l " I V

Kristinehamn 1912. A.-B.Värmlands Boktrycke:

 

41 H 11.-5
så Jr m.

Information

Title:
Stanley-Biografen
Printed year:
1912
Place:
Kristinehamn
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain