#3913: Stanley-Biografen

Brosnan-.N 

tr. u. m. Iliuinn till l I. u. m. lnsllnen in ll llrr.

Föreställning-arna. börja. hvar-dagar kl. 7 o. 9 om.
Söndagar kl. 5, 7 och 9 om.

 

 

 

Första. afdolningon:

Veckans Nyheten

Pathé-Jonrnalen den sist utkomna.

jäi, ,...f.-,L. à . fw.. äw. - A .1 . V V 1vf., ,, ., in..

uru Iärnuiinunnur f
förfärligt: i Amerika.

Högst intressant bildserie. I .

.,, NaN-:7ng I.

 

 

   

   

 

Spännande kärleksdrama från vilda Västern.

Vi töras in i en larmar-es enkla hem i Vilda Västern. Modern är sjuk och dottern arbetar med sömarbete
på nätterna för att tå det. att gå ihop. Räntorna skola betalas och den gamle fadern är orkeslös.

Men det iins något-gå tarmen som är värre. Den yngre drängen är förälskad i tarmarens unga dotter och
den äldre är en skurit, som slår och misshandlar den yngre och bedrar den ena flickan etter den andra.

Och snart är det tarmarens dotters tur. En dag träiiar han henne i trädgården och hånar henne för att hon
bryr sig om en dylik ynkrygg som den andre drängen. Och dottern1 tar intryck ai hans ord och ger sin tro och
lofven ät honom.

En natt får skurken, då han är nte på .nattliga ströttäg, se genom en fönster-springa, att den gamle larmar-en
I gömmer sina pängar under hntvndkndden och hans beslut är nu tattadt.

Han tränger in till den gamle, som insomnat, stjäl pängarna och skall just smyga sig ut, då gubben vak-
nar och :mande det värsta frågar han hvad han döljer bakom ryggen. Drängen vägrar att visa det, och då gub-
ben vill tvinga honom slungar han den gamle i golfvet och rusar ut.

I Emellertid har dottern hört bullret och rusar till. Och i ett nu har hon alarmerat den yngre cowboyen. En
strid uppstår mellan de båda cowboys som slutar med att den äldre tar en häst och i vild fart flyr.

Men snart är dottern och den yngre efter honom, och nu vidtar en hetsjakt hvars like aldrig skådats på en
biograiduk.

Den slutar som sig bör med att skur-ken iniångas, atväpnas och får sitt väliöiljänta strait, medan den yngre 1 1
cowboyen tår sin .lika välförtjänta belöning, iarmarens strålande vackra dotter. r- L

Spännande scener från cowboylifvet.

i En dag pàCeylon.

., I Praktiull naturkolorerad bild.

intressanta ströitåg med infödingar-ne på den bekanta indiska ön, dit legenden velat förlägga det
svunna paradiset, medan skalden med lika rätt sjunger om dess brända dalar.

 

 

 

N OELS TRIO. W

Hamnadsväckande Akrobatik.

 

 Amor på expresstàge.

Ett charmant lnstspel.

 

 

Andra. afdelningen:
Wi s.rånffsffffffffä  rådfrfffffWTT-a-i Wäsme

Säsongens mest gripande Heltimmesskådespel

Kvinno-  4

i l

 

eller

En döende: sistr önslmn. 

Till tårar gripande Kärleksdrama i 2:ne akter och 25 tablåer.

 

lnspeladt at" kända danska artister. I i

l liuivudrollen f l

Fru Edith Buemann-Psilander i

och redan hennes nanm borgar lör att
filmen är något stort, något konstnärligt.

l
Det är en gripande bild ur verkliga lifvet som här upprullas för våra ögon. Ett allt- 
igenom storslaget Kärleksdrama som genom ett trollslag försätter åskådarens fantasi i verk- r I
samhet och dess tjusande poesi kommer enhvar att tåras och le. l

l

ull

Ileslrrifning" lilllmuduluilles 1" biljettluckan.

in - f M

Ngum, , .... MH. .. I. -.,.H.....A..-,o..-.... ..  1 . .1. . .. .. . . . . 

 

H Barn äga tillträde i målsmans sällskap endast till första föreställningarnas

lzsta afdeln.: Hvard. kl. 7-8 e. m., Sönd. kl. 5f6 och 7-8 e. m.

Nytt program Måndag (Q. Torsdag.
-1

 

 

 

Kristinehamn 1912. A.-B.Viirmlands Boktrycket

Information

Title:
Stanley-Biografen
Printed year:
1912
Place:
Kristinehamn
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain