#3909: Stanley-Biografen

J

 

 

 

(à

 

 

 

BIOGRAFEN )

 

 

Fr. u. m. Marinen in l t. i. lm. Hustrun lut in.

Föreställning-arna börja hvardagar 11137 o. 9 om.
Söndagar kl. 5, 7 och 9 om.

bFörsta afdelningen:

 

09960 - "090
o å
" X1 l: AN h t

ä ec ans Åy e er. få

lå ECLÅlR-JOURNAL. g

99 Illustrerad tidning öfver allt som händer och sker på jordklotet. q
"Un 009

 

vid o ala-:fn en

I! Storslagna naturbilder i?

 

En ellcrllllngsen i Vulllllllllll

Vansinnigt rolig skrattpjes.

 

 

 

mwmvmmww

Konstnärens uppvaknande

eller MODERSI-IJÅRTATS SEG-ER.
Gripande verklighetsbild ur lifvet.
En amerikansk bankir med sin maka. som äro på turistfärd i Irland, upptäcka en ung man, som betinnes vara
ett musikaliskt geni. De ge honom sitt visitkort och be honom uppsöka dem i Newyork.
Gossen drömmer veckor igenom om underlandet, där guld och ära skall vänta honom, och i sin törtviilan läm-
nar modern honom sina hopsparade slantar och han kommer öfver, mottages och far framgång".
Tre är ha gått och han är nu världsberömd. Men framgången har berusat honom. Han glömmer sin gamla
fattiga mor i hennes ensamhet och hon fattar då beslutet att resa öfver till honom.
På en gata i Newyork får hon se en affisch om att sonen skall spela på en stor konsert7 och inidt under inu-
siken kommer den gamla in, en gripande scen af stor verkan. Men han ser henne ej.

Hon tar dock reda på hans adress och just under hans törlofningskalas kommer den fattiga, och nu veknztr
sonens hjärta, och den gamla föres in i tästsalen m- en betagande och gripande scen. i

Och så slutar allt godt och väl.

 

 

 

 

sf fiir-Eåtäz-:HL ==

BHAsIuENs uNntnLluAsTt mun.

En serie skarpa, vackert och naturligt koloreracle bilder från tropikernas egendomliga djur- m
I

 

..-

 

1
1

värld såsom sällsynta papegojor, kondorer, boaormar, kajmaner, trögdjur, egendomliga
aparter m. m. ,
ENASTÅENDE SEVÄRDHET.

:taggade-Qing . - i ser a:- i

 

 

.Bå-

"F"

 

 

 

Porlvulilens hamn med kunurietàteln.

En lika spännande som rolig komedi, llvari huivndrollerna innehas ai den djurhatande portvakten, en liten
kanaricfàgel och en massa vilda lejon .

En dråplig vilddjurskomedi.

 

Andra afdelningem
61464 :Mit fuel

Den stora. clrkusattraktionen.

iClCUSLlF
eller Lejontännjerskans kärlekssaga.

Cirkusdrama i 2 afdelningar.

 

Det är brännande blod och
sprudlande pulsslag som möter oss
i vår bild. Den unge grefven, fat-
tad af det mäst vansinniga begär
att äga den stolta lejontämjerskan.l
vågar sitt lit under en spännande
sekund för att i lejonburen hämta
en ros, som hon kastat i densam-
ma och såmedelst vinna henne.

Men när han väl har vunnit
sitt mål, då är han nöjd, i en an-
nans armar glömmer han den kor-
ta lycka hon skänkt honom, och
förödmjukad kommer den vackra
lejontämjerskanftillbaka till siu
fordne älskare, som mottager hen-
ne med öppna armar.

 
 

E11 Ufpisle llild Ur cirkllslifvei med kärlek och lmf flammande i llvnlfjcI nerv.

ÅÅÅÅÅ ÅÅÅÅAÅÅQÅ,

AAUWWIQUAAAAM

Benefit-ning niinandahaues i biljetuuckan.

P
eneeeeneemeeeeeveevvvvs

.ulf

p

.Barn äga tillträde r målsmans sällskap endast till första föreställningarnas
lzsta afdeln.: Hvard. kl. 7-8 e. m., Sönd. kl. Snö och 7-8 e. m.

Nytt program Måndag (QiTorsdag.

 

 

ll l

Kristinehamn 10le4 A..-B.Vfirnllnnds Boktrycker

Information

Title:
Stanley-Biografen
Printed year:
1912
Place:
Kristinehamn
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain