#3903: Stanley-Biografen

rr. r. mrrrrrurn rar rr sem. r. u. m. ursrrrrr "ren mr.

Srorsluser lmursrrosrum.

Föreställning-arna. börja, kvm-dagar kl. 7 o. 9 em.
Söndag-ar kl. 5, "7 och 9 em..

Första. afdelning-on:

i Vattenfall i Jämtland.

Utomordentligt vacker naturbild.
r :: 4: r: :p .. Å j
1 I o o o o -I
r m I SIIKBSUIIIIII! l Mmmm]

Ett af de intressantaste nummer som någonsin förevisats.

ä Fiirsumrrra-rzill u I v V
Vahtombyte

eller

 

R

att se denna bird! - Lika intressant som lärorik! " Il

 

 

 

r
1
V,

H] v W

r

r

r

i

i

 

  
 
  

skràkö-ping poliskàr.
v Nyhet för Sverige!

IF-j-ärrrrn ykgrgsrgsts kust

Gripande toner från hjärtats djup.

  

 

 

 

 

 

  

 

 

Ängàren Finlands ankomst. -- Lawntennistäflingarna.

 
 

 

 

WAOOOOOO VOOOOL VWVV VSOCOM VVNOOOOGC v

0 0
 åSkUIIBSDBIUIBIIS SIUOIIII r
I (g - . O(
g) Kemiskt. )

OCOOO

. Af Kf NMf-NAWAMAFN A WMA

 

 

Andra. afdelningen:
Effåååw

 

 

 

J!
n

 

 

 

 

Detektivdrama i 
två laidejlsxingar. I

M triss ssrrsrrserss rssrr rmrrrrs nrrromrm reresrrrrrrumr. 

 

 

 

 

 

 

Beskrijåzing tillhandahållas i biljeitluclmn.

Hawa
O

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Barn äga tiliträde i målsmans sällskap endast till första föreställningarnas
Izsta afdelrm Hvard. td. 7-8 e. m., Sönd. kl. 5f6 och 7-8 e, m,

Nytt program Måndag (à Torsdag.

 

 

Kristinehamn 1912. A.LB.Värmlands Boktryckerå

 

 

 

 

 
 

14,- ky, I- :MY f
I t  , .Jm 1 "f-V- , -

Information

Title:
Stanley-Biografen
Printed year:
1912
Place:
Kristinehamn
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain