#3902: Stanley-Biografen

FEN.

lr. i. Martinsen lin l lill. l. u. m. tinliuin till Illit

Föreställning-arna börja. hvar-dagar kl. "7 o. 9 om.
Söndag-am kl. 5,!7 och 9 om.

Storslusel zmursnrosrum.

lll lalllllllllillll lllllllillllvlllllllli llllllill illllll Sillllillillllllllll l ålilllllll.

 

 

Första. afdelningen:

 

Pathé-Journal. -
Direktfanländ från Paris..

Illustrerad tidning öfver allt som händer och sker på jordklotet-

 

A V N? X , ÅÅAA n A

Kinoskådespelaren i knipa få

Charmant Lustspel, inspelat i Paris af framstående skådespelare.

OWCIQUUÖDOOOOCXDQQ VVWV anvWVVOVVIVUVXCXDA vw

Q

 

 

qi

lnditiinnnun: trullliädei

eller lllillilllill tilll SlUlllllllllllQllS lillilEliSlllSllillil.

lndianskt kärleks- och äfventyrsdrama.

lbinona af irokesernas indianstam och Stormvinden af siouxstammen älska hvarandra och i en rad
vackra scener se vi de ungas kärlekslycka.

Men den mäktige irokeserhöfdingen har beslutat bortgifta sin dotterltill-Venwrik indian och dotterns
böner att slippa honom besegras af alla de dyrbarheter den rike indianen skänker höfdingen.

Förtviflad ilar nu lbinona till indianguden Manitos prästinna för att söka hjälp och denna ger henne
tvänne fjädrar. Den ena af dem är för henne själf och med den kan hon döda sig. Den andre är för
Stormvinden, som med den kan uppväcka döda.

lbinona återkommer nu till sin stam, och då hon ej kan bli kvitt indianen, stryker hon sig med
fjädern i pannan och faller död ned. .

Stor blef sorgen isiouxindianernas läger öfver höfdingedotterns död och under märkvärdiga ceremonier
begrafves den döda på indianskt vis.

En dag kommer Stormvinclen till grafven och då äfven den rike indianen infinner sig, uppstår en
brottning och strid, som slutar med att Stormvinden fäller sin motståndare. Han återkallar därefter den
döda till lit men tillfångatages af siouxindianerna och bindes vid ett träd för att plåfgas och brännas.
Prästinnan löser honom nn i röken från hans band och ställer sig själf på bälei, och då indianerna se
upp, tro de ett under ha skett och falla ned i tillbedjan för prästinnan.

-r I en vacker slutscen i urskogen se vi de unga återförenade. I ---i
HNGe-digen sammansättning och storartat spel. Elegant kolorerad" 1

. n I. .l .L .
L I? .I n 1. 11-- 1

 

 

1.
.l
w.ll
u

n
n

är
n

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ån-rusnnnnns MINI-rn.

En i sin öfverväldigande ödslighet lika intressant somlgripande färd genom de ökentrakter, där Egypten

vittnar om, sin storhet för artusenden tillbaka. I f
1. Oknens vaktare. 2. Utgräfningarna i Karnak, 3. Mumier och stöder. 4. Nutida geschäft med forntiden.

Du skall icke fästa

eller -

Oj, Oj, daln efter!

Skoj och stoj i många afdelningar.
w Lustspel från Nordisk Film Comp. Köpenhamn. W

 

 

 

 

r,

Andra. afdelning-em

Närj lyckans sol gårned

eller "Drömmar som brista".

Heltimmessliådespel från samhällets höjder.

    

 

  
 

P E R S O N E R z
Kommerserådei Bergman n. I Fritz Euler, löjtnant.
Else-Lill, hans dotter. Grefve Schllchten, äfventyrare.

 
 

Fredrik, ktrotjänare hos Bergmanns.

 
 

Det är en tager saga om ungdom och kärlek, med ett oblidt öde,
representeradt af en hårdhjärtad fader, som krossar de båda
ungas lycka och bringar död och förtviflan där endast
glädje skulle blomstra.

 
  
   
 

 

Beskriflzing tilhlmudahålles i biljettluclmn.

 
 

 

 

 

Barn äga tillträde i målsmans sällskap.

Nytt program Måndag (Q Torsdag.
r " Y I J

 

 

Kristinehamn 1912. A.-B.Värnxlands Boktrycketi

Information

Title:
Stanley-Biografen
Printed year:
1912
Place:
Kristinehamn
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain