#3900: Stanley-Biografen

lean-nu

 

 

lr. u. u. lusilaun lan ll I. u u. llnlauan ln 22 la.

Föreställning-arna. börja. kval-dagar kl. 7 o. 9 om,
Söndagar kl. 5, 7 ooh&9 em.

 

Första. afdelning-en:

Danska kunqaparetiStoekholm

Präktiga bilder från danska kungaparets ankomst och mottagande i Stock-
holm den l8 Nov. vid deras majestäters första officiella utomlandsresa.

En resa i Bosnien.
-Tyst-Tyst-Tyst-

Utmärkt lustspel.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

eller

lliiilnrn InnI Buruulul.

storslaget drama.

Den gamle mjölnaren lefver lyckligt tillsammans med sin dotter på den gamla kvar-
nen. Men i staden leva de stora affärsmännen och dessa utsträcka sina planer äfven till
denna plats. Där skulle de bygga en modernt inredd kvarn, men först ville de dock höra,V f f  -1 1
om mjölnaren vore villig sälja sin kvarn.

Men den, gamle svarar, att han ville iefva och dö här och följden blir att han får

Å konkurrens. Men en dag räddar han sin värsta motståndares son från att drunkna, och nu

kommer belöningen.

Mjölnarens dotter och den rike mannens son ha sedan länge älskat hvarandra och de
blifva nu förenade och den nya kvarnen slopas. Ånyo kan mjölnaren förtjäna sitt bröd, och
nu kommer ingen annan affärsman och söker taga hans marknad från honom.

Gedigen och praktfull iscensättning. Storartadt
spel af Amerikas förnämsta skådespelare.

X Konst-.film af rang. 

nanm ut union-un mur den
lununsku marinen.

Mycket intressant.
LAMMMMM LMAAÅAMALMJ

August är upplagd [är humor.

Förträffli gt skämt.
r YYY Y YY WWY YYYanYYY VYYYYYYYVYYY mTw

 

  
    
    
   
   
    

Andra. afdolningen:

  

 

Ny dansk konst-film.

Uppseendevächande utan motstycke.

 

 

Heltimmesskàdespelet

Marmi-Tala ulislu

Oerhördt spännande
Drama. 1 tre akter.

 

 

 
 
 

l hufvudrollerna:

Fabrikör Varming . . . . . .- -e- -
Edith hans dotter . . . . . .så --

Ellen, expeditris . . . . . . . Tilly Christianson.
Kaj, hennes broder . . . . . . Aage" Garde.
Robert Hansen, Telegrafist . . . Holger Reenberg".

 

Beskrifning tillhandahålles i biljettluckan.

Barn äga tillträde i målsmans sällskap endast till första föreställningarnas
lzsta afdeln.: Hvard. kl. 7-8 e. m., Sönd. kl. 5M6 och 7-8 e. m.

Obs! Nytt program Annandag Juli.
I.

 

 

 
 
 

 

 

Kristinehamn 1912. A.-B.Värmlands Boktryckeii

Information

Title:
Stanley-Biografen
Printed year:
1912
Place:
Kristinehamn
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain