#3899: Stanley-Biografen

BIOGRAFEN i

lr. n. m. lurslalun len l l. u; m. lllmlalan lan l Januari

Föreställning-arna. börja. hvardagar kl. 7 o. 9 om.
Söndagar kl. 5, 7 och 9 em.

 

 

 

Första. afdelningen:

 

Veckans Nyheter-

Pathé journal, den sist utkomna:

 

-V

mine unten

ankommer till Sverige efter sin utländska resa.

mm-

Ural-Kosacker.

Halsbrytande kosackriat..

Mazeppas afkomlingar äro än i dag dessa djärfva ryttare, hvilka öiveralit väcka häpnad och beundran.
Vi se dem här skola sig på det mest våghalsiga sätt.
Dessa uppvisningar i ridkonst stå på höjden af hvad som i våra dagar
kan uppnås i den vägen.

I   eller 
dad i sista ögonblicket.

Spännande ökendrama.

 

 

 

En färdI genom -  =
Savoyer-Alperna. k

Hänlörande naturbild.

lle falska Poliskonslaplarna.

 

 

 

Amerikanskt lustspel.

 

 

I Andra. afdelning-en:
I I.

 

 

 

Kinemalugrallskl skådespel l3 akter

lnspeladt af franska skådespelare. I

I] -  M"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rizzo, en utländsk spion . . . . . Mr Perret.

 - b Li l
PERSONER: I

lnspektör Necker, kallad Isjärnhandeiw . . , Mr Keppens.

Amiral Nyord. . . . . . . . . . . . Mr Lugnet.

Hans dotter . . . . . . . . . . . . Fröken Yvette Andreyor.

jaques de Nafau, marinlöjtnanl . . . . . . Mr Sailard.
Sensationellt. Enastående.

Beskrifning tillhandahålles i biljettluckan.

 

 

 

Barn äga tillträde i målsmans sällskap .endast till första föreställningarnas
lzsta afdeln.: Hvard. kl. 7-8 e. m., Sönd. kl. 5-6 och 7-8 e. m.

Nytt program Måndag (Q. Torsdag.

 
 
  

   
 

 

 

 

Kristinehamn 1912. A.-B.Värmlands Boktryckezi

Information

Title:
Stanley-Biografen
Printed year:
1912
Place:
Kristinehamn
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain