#3898: Stanley-Biografen

BIOGRAFEN

x Fn. n. nn. nnnnnnnn lnl I. nnlnnnnnnn nen ll llnn.

Föreställning-arna. börja. levat-dagar kl. 7 o. 9 em.
Söndagar kl. 5, 7 och 9 om.

 

 

 

Första. afdelning-en:

Veckans Nyheter

Pathé journal, den sist utkomna.

I Eleiantjakt i Indien.

- Mycket intressant.
LLA.LAAJLA,Å.LAAA LAAJLLLAAÅLLJLAJLAMAAAÅ.LLJ

En henniinlnelsenne i Malmö.

Den nya torn-dockan i Malmö inviges under stora högtidligheter, den 29 november
af konungen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Den 153 meter långa dockan, som är den största i Skandinavien, börjades lbyggas 1907 och har
kostat l,453,000 kronor.

 

 

Telegram Express!

En ny serie elnarmanta hiltierflrån

xmenn

l Jaeeefilmn

  

Hospital. Besök hos de särade. l väntan på listan över dödade och särade. I.Från högkvarteret. l3ul-
garlska cowboys. En fångad spion, Fångarnas liv. Albaner. Turkiska krigsfangar. Albanesnsk kvinna
dömes" till döden. En krigsfånges sista stunder. Turkarna vid måltiden. Två hjältar. En bulgarxsk
hjälte. I Turkiet. Turkiska flyktingar. En tågurspårning. Efter slaget vid Liile-Burgas. Kavallern och
infanteri i retrått. i

" v BOFINKEN,

Vackert kolorerad bild.

 

 

I lie ennisn nnednnnnnne.

De unga vilja naturligtvis gifta sig hvar och en efter sin egen smak. Aldrig kanfdet falla vän;
nens son in att gifta sig med den andra vännens dotter, det är gifvetvis omöjligol. Men-hurudetän är, sa
få de respektive mödrarna dock sin vilja igenom och inte tycks de bada unga angra snglnar de få veta
att de blifvit lurade.

 

Andra. afdelningen:
-

  
  
   

  

Heltimmesskàdespelet

MASKEN

FRÅN

MUUllN-RUUGE

Drama i tre akter. .

  

I :Masken från Monlin- denna gång mera kom-

   

Rougen år den andra mer till sin rätt i den

   

af årets utkommancle

  

första filmen el gyllene

   

Saharetserier. Äfven den- länkar: är helt enkelt för-

  

na gång har den be-

  

tjusande. Mjukhet och

    

römda dansösen lyckats

  

äkta kvinnlig charme

     
 

  

inlägga i sin roll all den kännetecknar hvarje hen-

 
    

grace, mjukhet och glöd

    
 

  
  

nes rörelse och gest.

 

endast hon är mäktig, Äktasydlänsktlifochglöd

   

och hennes dans, som sprudlar i hvarje nerv.

 
 

l hufvudrollen: Miss Saharet.

 
 

Beskrifning tillhandahålles i biljettluckan.

 

 

 

Barn äga tillträde i målsmans sällskap endast tillförsta föreställningarnas
lzsta afdeln-.z Hvard. kl. 7-8 e. Vm., Sönd. kl. 5H6 och 7-8 e. m.

088.! Annandag Jul föreställningar från lrl. 5 till Il e. m

 
 

 

1 ...I-w]

Kristinehamn 1912.h A.-B.Värmlands Boktryckeni

 

Absolut den längsta och den inlästa-.somV utkommit från Krigets Ihönjiimn.7er "

Information

Title:
Stanley-Biografen
Printed year:
1912
Place:
Kristinehamn
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain