#3897: Stanley-Biografen

-éIE

STAN LE Y-
BIOGRAFEN

Fr. n. nn. Mnnnnnnn nnn ill llnn. I. n nn. llnsnlnnnn lnn l Inn.

Föreställning-arna börja hvardagar kl. 7 o. 9 em.
Söndagar kl. 5, "7 och 9 em.

 

 

 

 

 

Första afdelningen:
.-

 

panska byar,

Briljant naturserie.

 

 

Londons brandkår.

Mycket intressant.

W
M Senaste nytt från W

BALKANKRIGET.

WWW

Indianer och lnniln.

Spännande drama med motiv från de vilda gränsstriderna.

lndianlnötdingen DEnsliga vargem vill ha till hustru en nybyggardotter, menn de hvita äro mycket
förbittrade öfver hans begäran och afslå den. Indianerna besluta ett stort hämndtåg mot de hvlta och
nybyggarne nödgas fly. Dock kommer snart hjälp ochx en förbittradstrid uppstår, som slutar med in-
dianernas fullkomliga nederlag. i" Vi 

 

 

 

v vv vv vv :vavvvvvvvvvmvmvvvv
MMA AMAMÅAMMMMMM .

Matterhorn.

Härliga bildserier.
vvvvvvvvv v vvvvvvvvvvv
vv AMAAMAAMAAmXAAAAMAAMA

Den nnclnrn lnnmmnniuntfrnn.

Amerikanskt Lustspel.

 

.Andra afdelningen:

 
 

  

Eeltimmesskàdespelet
eller

  

FEn moder.

Dagens Nyheter för d. 27
Nov. skrilver:

Röda kvarn hade Hilda
Borgström-premiär på mån-

 
 

Hilda Borgström är ju

 
 

allmänt erkänd som en

  
  

af Sveriges allra främsta
dag med ett filmsdrama

lnEtt hemligt giftermålw
som i programmet beskrif-

 
 

konstnärinnor och häri

 
  
 

Helenas roll ger hon åt

  
 

den unga moderns kamp Ves Som ren mäktigt 9:11-

 
 

pande hymn åt moders-

 

ett sant och innerligt

 
 

kärleken, det fagraste i

   
 

uttryck. Det är i or-

litvet.) Den framstående

 
 

 

skådespelerskan gjorde sig
verkligen mycket bra på
filmen och

dets rätta bemärkelse ett

  
 

modershjärta som käm-

  

s-pelade sin

 
 

par sln kamp mot värl-

 
 

roll som törskjuten ung
moder

 
 

den för sitt barn. med öfverväldi-

  
 

 

gande intensitet h. --

l hufvudrollen Fr. HlLDA BORGSTROM från Dram. Teatern i Sthlm.
En mäktigt gripande hymn än madonskänlalnen, den lagman här I lilnai.

 
  
   
  

PERSONER:
Helena . . . . . . . . . . . . . .. Hilda Borgström Sonen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Richard Lund
vaersten . . . . . . i . . . .. Einar Fröberg Systern . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Fru Husberg
Otverstinnan . . . . . . . .. Anna Norrie Systems fästman ....... .. john Ekman

 
   
 

Regn: vncroR sjösrRÖM.

 
 

Beskrifning tillhandahålles i biljettluckan.

 
 
 

 

 

Barn äga tillträde i målsmans sällskap endast till första föreställningarnas
lzsta afdeln.: Hvard. kl. 7-8 e. m., Sönd. kl. 5e6 och 7-8 e. m.

Nytt program Måndag (8), Torsdag.

 

 

 

Kristinehamn 1032. A.-B.Värmlands Boktryckeni

Information

Title:
Stanley-Biografen
Printed year:
1912
Place:
Kristinehamn
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain