#3895: Stanley-Biografen

.d

Faställninuarna härja

  22  Gptember

I   " 
:413:-fwäffa
:Ef Vi v
 :Mmm ff; I I ä Å
any-X .1:1 I av
S l QPPSAUÄ q l i -B -ll
u -- I
k

           

 

Barn äga lillirälie i målsmans sällskap lrl, 5-6 0011 7-8 e. m.
e  vördsw A.-B. STAN LEY.

Information

Title:
Stanley-Biografen
Printed year:
1912
Place:
Kristinehamn
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain