#3888: Melins Biograf-Teater

i
.j

i

 

 

 

 

V Am
VV

K

)

Biograf-Teater

Stllll Ullllll llllll Sllllilllgllll lllllgllllll llllllllllkll llll lllw
kll in! DllllSBll EllllSlllBllllE llllllll llell millliillkll.

Succés-program af rang..

en tyska fältmanövern

vid Mains.
De stora militära övningarna i

Mzt Kejsar Vilhelm ll:s besök och deras högheter
Storhertigen. Storhertiginnan, Prinsen och Prinsessan

af Hessen. I
Reichenbach

Hans Majzt Konung Fredrik August af Sachsen

gör ett besök.

Tremblay vid Paris.
Jakthundutställningen af prisbelönta hundar, och
sådana som specielt äro lämpliga för harjakt.
Parise-Berlin.
I. Aviatikern Andemars gör en lyckad flykt från fran-
ska hufvudstaden till den tyska rikshufvudstaden.
Zvickborn, Hamburg.

Uppvisning af en nyuppfunnen ångplog som med

stor lätthet plöjer jorden.

 

 

samband med H.

n

tiskerinäring.

 

 

n
n

:E

.L
.L

li Itshtrlrlsemn "Irlinnle lillr.  

1 chainnan, Frankrike.

De originella damhattmoderna.

Svinemtinde.
Här få vi se ett gladt och lustigt badlif vid den
vackra sjöstranden.
Saumur, Frankrike.

Stora ridtäflingar vid den öfver hela världen be-
kanta kavalleriskolan.

Rteichenbach i W.

Den stora stålbryggan i sachsiska Schweiz hvilken
har en höjd af 78 mtr och en längd af 578, har
kostat i anläggning-skostnad 6.600,000 mark;

Rimini, italien.
Året om idkas här stor och mycket vinstgifvande

Windhuk, Tyska Sydvästafrika.

Kolonial-Artilleri på ridnianöver.

 

"fr

 

  

 

 

. U O  C
n iversa arvi n gen.
Denna ytterst komiska bild visar oss de vedermödor, besvär och bekymmer ett oväntat arf à
150,000 kr. förorsakar en ung man.

Mycket skrattretandet

fN
UV

49

lrttilierret llunsus unliomit till -

Arv-NW 

.n .
Uv-vvavvv

AAA
Vvvxj

Qi
Aoooooooooooooooooo

EXPRESSNYHET!

llDElllllllllll.

v, VWRJ v NJXJx

DOG-WOUVOONOOOOO

0

mnfvvxfxmfvxmom
vv-qvvvvvlvvar v

VGÖVVVVV

)

Kärlek på sjön.

Komllsklb.

HELTIMMESBILD.

 

 "  dens 

er

 

eller min. Gun man..

" Savoyardflickans växlande lefnadsöclen.
Drama i 3 akter, 80 afdelningar.

Denna film, med sin enkla och fina handling, har stor förmåga att röra alla hjärtan. Moderna
bön, som frälsar barnet från olyckor och nöd, är det vackra motivet som bär upp dramat och skapar
en stämningsfull historia från bergen i Savoyen och den fjärran belägna storstaden.

AFDELNINGAR:
. l bergen.
. Daglönarfamiljen skall afhysas.
. Obarmhärtighetens röst.
. Grefven upptäcker Annette.
. Greiven uttänker en plan.
. Ett förslag.
. Antonius afvisar harmfulltgref-
ven.
. En ovärdig plan.
. Savoyarderna samlas.
. Himlens välsignelse.
. eDr-ag åstad med Gudw.
. Plerrre och Annette.
. Öfver höjder och dalar.
. Ut mot det okända.
. Afsked från fattiga hemmet.
. Mot Paris.
. En moders bön.
. En sista afskeclskyss.
. Farväl till de bortdragande.
. l Paris.
I Den unge grefve Seclow ser
X
Annette.
. Ungdomsförälskelse.
. Fanchette blir springflicka i ett
modemagasin.

24. Pänningarnas makt.

25. Ett förräderi mot Annette.

26.

27.
28.

29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.

53.

Grefvens lumpna plan.

En inbjudning för Savoyarderna.
Grefvens nmgängeskrets.
Grefve Henry besöker Annette?
Kärlekens makt.

Föräldrar och son mötas.
Annettes seger.

Moderns bön.

Sången från Savoyens berg.

Grefvinnan vill gifta bort sin son.
På väg till grefven.
Den energiske Pierre.
Näsvisa gäster.
Savoyardernas förklaring
Savoyardbarnens inträde.
Annettes missräkning.

Grefven tror sig vara vid målet.
Pierre förser sig af rätterna.
Måltiden.

fianchette faller i sömn.

Gretve Henrys kärlek.

Ljusare utsikter.

Dansen.

Grefvens anslag.

Anette afvisar för-bittrad grefven.
wDetl skall du komma att ångrar.
i Savoyen.V

Längtan atthöra något om Annette.

 

54.
55.

56.
57.

58.
59.
60.
61.
62.

63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.

71.
72.

73.

74

75.
76.
77.
78.
79.

80

 

Nai- röresiäuning gifves från kr. min s e. m. äga
föreställningen kl. Såå-10,30 e. m.

Inträde 50 öre, barn 25 öre...

   

Kristiiir-.elkantini tilll; A .Åltlnà Värt: s Eidktryekerl

För-spilld väntan.

i) Antonius du
till Paris Ms.

Lenas bön. A

Antonius hörsammar sin hustus 
bön. l

Under vägen.

Mötet med Fanchette. .

En faders förbannelse.

Tunga minuter. I

Grefvens hämd.

Det ödesdigra brefvet.

Annette blir vansinnig.

Pierres sorg. - I

Fanchette afslöjar grefven.

Hem till bergen.

Grefve Henry reser.

På väg till Savoyen.

Grefve Henrys beslut.

Modern väntar.

AntoniusY återkomst.

Henry 0. Fanchette hos Antonius

Mot hemmets hjärtan.

Fanchettes meddelande.

Den gamla bönens makt.

Gamla minnen.

a Blott en moders bön kan hjälpas.

Aterfunnen.

. Lyckans solsken.

mäste resa

 

barn tillträde, men ej till

Information

Title:
Melins Biograf-Teater
Printed year:
1912
Place:
Kristinehamn
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain