#3884: Stanley-Biografen

w-x mamma

ämmgmmmmmmmmmämmmmmmmämc

i zxi
i x: xfxrxlsf
xzxw zxikzx

STÅNLELELQQRAFEN.  

Nordisk Kunstfilm.e1d

Heltimmesskàdespelet

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.XI i
K

 

 

 

 

 

 

 

 

m
mm

 

 

 

 

ää
.Izà

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.V W (PM .W IW" lö? .W
bål Åå Pål Åå hå åå bå

 

 

 

 

 

sv
ya

 

 

 

 

 

 

 

håg

5
P Å

 

 

 

 

 

 

 

em

 

 

 

 

 

 

 

 

 .är .är IW IW av Isf IW .är Is? av .är av
på på ha AA .än .flex An på ha .11A .Ile wei we.-

 

 

 

åà

 

 

 

 

sf,-
p a

 

 

 

 

:s à  4
.Ages .fås

 

 

 

 

 

 

mad

[få

 

 

 

nya

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.gc4
.11 å

l

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

l hufvudrollen den. mycket omtyckte Danske Skådespelaren

b

f! swe N
I I!! I

s 147 d

"q ff!

I l
== .
X x 1
s X v
X l x x
se Q M w
xxx n X
i XX äs s X
s x XXX K
Xx s
ÅXX X x
I X XX XX
:mL-1"! .
-
www

Handlingen till det charmanta dramat är förlagd till en residensstad. En ung dam är förlofvad

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(PV  saw dv IQ? :se-W Ii?  IQ? IW
ps wa pe, på wei As .11A we. wa. på

 

 

 

I 

 

med en rättskaffens och sträfsam doktor. Hon försmår dock icke att bakom doktorns .rygg

J;

wasawwwiwiu
åk åxå Åà (lä .IJÅY bå

 

 

utbjuda sin kärlek till en af hans vänner, och då hon af denne med förakt blir tillbakavisad,

griper hon till en usel hämnd. Den falska kvinnan påstår för doktorn att hans vän har varit

 

närgången mot henne och denne, för ädel att säga doktorn sanningen, faller för hans skott.

Visas med ensamrätt till och med Söndagen den l2 Maj.
Barn äga ei tillträde. y Sfanley- Elbyrayån.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.W .W .W .WW H saw (kw i dv 454 W
På Klä .flà km Klä På Å-Ä såå åå såå! På båt

 

 

 

 

4
å

 

 

 

 

N
0

 

 

 

EH!-
- E

åEEQEEEEEQEQQQHQEEEQQ

Egna-..-

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kristinehamn 1912, Gmndels tryckeri.

Information

Title:
Stanley-Biografen
Printed year:
1912
Place:
Kristinehamn
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain