#3883: Biograf Continental

Program för Torsdagen den 7 t. a. m. Söndaen den 10 Nov. - j
pmsmmxääx .

 tenegro.

Härlig naturbilol från den plats där kriget nu rasar.

 

 

 

 

I . x . y W 1

  
 
  
   
   
    

Mimiskt drama i 3 akter af
U R B A N G A D.

l hufvudrollen:

stta Nielsen.

URBAN GAD7 den kände talangfulle danske författaren
kallar icke utan skäl detta Asta Nielsen-skådespel wDODS-
DANSEN) för hennes yppersta. Men så förstår han nog
också mer än någon annan att skrifva saker som just passa
för Asta Nielsen, och i detta drama med dess skiftande taf-
lor och spännande innehåll får den uppburna skådespelerskan
mer än annars lägga i dagen hela sin glänsande konst.

De djupaste känslostämningar, den svåraste själskamp,
åt allt förstår konstnärinnan att gifva ett lefvande och sant
uttryck. Och den miljö, hvari hon denna gång rör sig, gör
nog sitt till, att wDODSDANSENw trots många föregående
storslagna skådespel står främst, ty som medspelare har Asta
Nielsen denna gång flere af Tysklands förnämsta krafter
inom skådespelarkonsten.

 underligt då att URBAN GAD valde just denna
sDODSDANSENw att vara den första af årets utkommande
Asta Nielsen-films.

Personer:
Ingeniör BURK . . , . . . . . . . Fuchs
BELLA, hans hustru . . . . . . . . - - -
CZERNEC-K, kompositör . . . . . . . Weidemann

ASTA NIELSEZV.

AFDELNINGAR:
II.

 

I. lll.

I. Lyckan. 9. Trohetseden. 15. På hotellet.

2. Plikten kallar.I IO- På Vändsturné 16. Hvarthän kärleken kan

3. Masklnen är 1 olag. F 1 föra,

4- Olyckan I I. reste Sen. I 7. Förfalskningen.

5. Hos läraren. 12. Dagen efter succésen. 18 Två bref

. O td . " l

:- åxZIgåecikeràen unge 13. sjag. reser efter hennes. 19. Nä?A hjärta Slår mot
kompositören. I 4- Insplfanonen- hJ ärta.

8. Engagementet. 20. DODSDANSEN.

 

  
   

FO--Iestà-llnjngar.. Hmm-dagar kl, 7 och 8,30 e, m. Lördagar kl. 6, 7,30 ochI 9 e. m. Sön- och1

t Hälgdagar kl.. 2, 3.30, (i, 7.30 och. 9 e. m. OBSJ III, 2 ochy 3,30 på Sön-
dagar Billiglwtsmatiné. Onsdagar-och Fredagar l.-,I,. 7 e. m. riga barn
och, slmlefwngdomy tillträde för endast 10 öre. Efter kl. 7,30 på Sön- och,
Hälgdagar äro bfåljeffprfismma lilra för barn som för äldre.

 

 

E

barn under 12 år: lzstn ,, 25 ,, 2:11ra .. lå

 

D
Bll..l]11"l"l"l,lll SER: För äldre: lrsm plats 35 öre, 2:1lrn plats 25 öre.
Till hillighelslnalinen 20 öre för äldre. 10 öre för barn.

F:

Öppety för biljellköp hvarje (lag ell linllnn före första föreställningen nell pågår sedan

 
  

uaf hrul et1 nn der före-sl ål l n i ngn r ne.

5-3 i - -I F- Y PROGRAMöö-Rt. V,- - q
 Säsengens statligaste 

Snusamräl! för4 Con-Iinenlal. "

 

 

 

 

 

 

"Visas ej för barn.

 

l.Västervik17912.. C. Ofiålkbladvöz Cio.

Information

Title:
Biograf Continental
Printed year:
1912
Place:
Västervik
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain