#3881: Biograf Continental

Biograf i

 
 
  

Veckans Ilvbeier.

Intressanta världshändelser från när och fjerran.

 

Mycket intressanta täflingar uppvisas i denna serie.
v Vi få denna gång se när maratenlöparen Sydafri-
kanen eröirar lagerkransen samt sitt stora pris.

 

4..

r--qnééyàr-f-u-n

 

 

 

Stort åfventyrsbrarna från norbarnerikanska inbörbeskrigets bugar och nuiib.

Vi befinna oss vid handlingens början midt uppe i kriget mellan
nord- och sydstaterna.

Mrs Lamar, som ar ensam med sin lilla flicka och trotjänare,
ser iiendens soldater omringa huset och anmodar tianaren gömma
hennes dyrbar-heter i ett jarnskrin. Han gör så och faller sedan of-
fer för en förlupen kula.

Nar mrs Lamar, sedan soldaterna plundrat huset, återfinner sin
trotjanare död, tror hon att soldaterna tagit hennes skatt.

Femtio år ha förflutit och i det gamla huset residera nu dotter-
döttrarna, den äldsta fullvuxen och den yngre sex år.

Men afven fattigdomen residerar ihuset och en efterhangsen
fordringsagare hotar med utmatning, såvida den äldsta systern ej vill
gifta sig med honom. Hon anropar honom om nåd, men han är obe-
veklig. Och ehuru hon älskar en annan, vill hon ei iskammen öfver
sin fattigdom ge denne sin hand, utan beslutar sig i sin nöd för att
bli ockrarens hustru. i

Då inträffade det som skulle bli vandpunkten i hennes och den
alskades lif.

Den lilla sexåriga systern har i ensamheten hemma tagit sig för
att leka men tandstickor och snart ha gardinerna fattat eld och hela
huset står i liusan låga.

Den äldre systerns älskare inser faran, underrättar henne just
då ockraren söker eröfra den första kyssen från henne, och nu ut-
spelas förtvitlade scener, då hon ville störta i lågor-na och radda
systern. Men mannen gör det i stallet, kommer utbarande halfkvafd
af rök med den lilla och nu kastar sig systern kring hans hals och
lofvar att för alltid tillhöra honom.

Och när så de unga tu sitta hand i hand bland ruinerna efter
huset och den lilla går omkring och leker upptäcker hon skrinet med
skatten och mormoderns juveler göra den gemensamma vägen jam-
nare att Vandra.

0135.! De spännanbe realistiska elbsvåbeseenerna.

 

 

mmm-män

Fölestållnjngar: Hvar-dagar Iel, 7 och, 8,30 e m. Lördagar kl. 6, 7.30 ochl 9 e. m.
Ä Hälgdagar kl. 2, 3,30, (i, 7.30 och 9 e. m.
dagar Billighetsrnatifné.
II och sli-olungdom tillträde för endast 10 öre. Efter kl. 7,30 på Sön- ochl
J Hälydagar äro biljettpriserna bilea för barn som för äldre.

 

 

BILJETTPRISERr För äldre: l:sta plats 35 öre, 2:dra plats 25 öre.
lmrn under 12 år: Ester
Till hillighetsmatinén 20 öre för äldre. 10 öre för barn.

Öppet för lliljetlköp hvarje (lag en tilnma före försla Föreställningen nell pågår sedan

oafbrutet- under föreställningar-ne.

 

 

 
 
  
  

Cbarmant Ämerikcmskt lustspel.

Q PROGRAM 5 öRE.

r Ä

 

  

En särdeles instruktiv, lt!
treflig och intressant bild , 1,5,
tifvei-r nyss afslutade mo- 1.63
biliseringen i Norrland.

 

 

Söfn- och
OBS! Kl, 2 och 3.30 på Sön-
Onsdngar och Fredagar lrlf. 7 e. fm. äga barn

25 ,, 2zdra .. lö

 

 

 

V"

 

eo a f  

  

Vsas blott tre dagar.

-WWW

 

Västervik 1912. C. OfEEt-rlad 8: Czo.

 
 

  

Köp biljetter i get! tid.

vfsas äfven för barn.

Information

Title:
Biograf Continental
Printed year:
1912
Place:
Västervik
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain