#3880: Biograf Continental

f

 

h-v

 

 

qLMn==

Biograf i

lillllli

 

 

i Program för Torsdagen den 24 t. a. m. Sö
Fm-PÅ-.N

in Imani mn kursl-
nirs alla 0 aii.

Inspelab af framståenbe

franska. artister.

"i i Afdelningafi

I.

1. I byn.

p-n
pquara

1-1
i-r

c

r-lr-u-n-u-l
. 95"?9999.

H
.I

24:

27 .
28.
29.
30.
31.
32.
33.

 

 

 

Första akten inspelad i Bretagne,
fjärde akten i Neapel.

Bland blomster och blad.
Nanina och Yolande.

Den unge målaren Peter Voisel.
Målaren möter Nanina.
Gud Amor.

Den lilla vattenbärerskan.
Idyll.

Romanen är slut.

Jag måste resa till Paris.
Tack för denna tid.
Olyckshändelsen.

Nöden hotar.

Brefvet.

Till Paris.

I afskedets stund.

En sista afskedshälsning.

II.
I storstaden.
I atiljén.
Hos Peter Voisel.
Systrarna komma.
Modellen.
Syster, du får ej stanna här.
Nanina, jag älskar dig, vill du blifva
min hustru.
Vännerna få del af nyheten.
De nyförlofvades skål.

III.

Efter tio år.

Voisel är en berömd målare.
Brefvet.

Tag er hustru med.

Soirén hos grefvinnan Motofska.
Den andra.

Jag älskar dig.

 

34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.

41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.

51.

En mörk aning.

I ateljén.

Grefvinnan kommer på besök.
Påtu mau hand.

Nanina ser sin lycka grusas.
Hon kämpar för sin kärlek.

Jag ber er, ryck honom ej ifrån mig.
I-lan är ju mitt allt.

Framför grefvinnaus porträtt.
Brefvet.

Välj mellan din hustru och mig.
Hon måste blifva min.

I Naninas sofrum.

Så vacker hon är.

An en kyss.

Farväl.

Tyst går han bort.

Till kärlek och lycka.

IV.
Italien.
Nanina.
Hon söker tröst för sitt hjärta.
Neapel.

På brollogsresa.

På hotellet.

Ensam med sin smärta.

Jag är rädd. Jag vågar ej vara ensam.
Han och hon!

Vid fönstret.

I månljus och silfverglaus.

Goudolen.

1:a glittrande våg.

Ater i fönstret.

I kärlek och lycka.

Men där uppe i fönstret är ett brustet
hjärta.

Drömsynen.

Till lyckans underland.

andra och tredje akterna i Paris,

Hmerihanekan.

Synnerligen roanbe lustspel.

l. Hon är synnerligen frigjord.
9

 Men är söt ändå.
4. Lorden tycker inte om amerikanskorna.

Sportar mycket.

www mm

 

ggr-..-
Fàlresiållningar- mama-flm" M- 7 Och 8,30 e- m- Lördagar kl. o", 7,30 och,

BILJETTPBISER:
barn under 12 år: izsta

" Hälgdagar kl. 2, 3,30, 65 7.30 och 9 e. m.
dagar Billighetsmatflfné.
och. skolufngdomj tillträde för endast 10 öre-

5.
6.
7.
8.

Hvarpå fientligheterna uppblossa.
Hon uppträder i falsk roll.

Och får lorden fast.

Och trollsländan själf är bunden.

Hälgdagar äro blljettprfiserna lila-fa för barn som för äldre,

För äldre: lrsta plats 35 öre, 2zdra plats 25 öre.

25 ,, 2zdra ,. 15 ,.

Till billig-hetsmatinén 20 öre för äldre. 10 öre för barn.

ag en tinnna före första föreställningen och pågår sedan

oafhrntety under föreställningarne.

 

  

r

 

antal

ndagen den 27 Okt.

Màs N

 

9 e. m. Sön- och,
OBSJ Kl. 2 ochI 3,30 på Sön-
Onsolagar och Fredagar lel. 7 e. m. äga barn
Efter lol. 7,30 på Sön- och

 

 

 

 

Öppet för lliljetlköp hvarje d
E- r Q PROGRAM a öRE.  

  

 

   
  
  
 
  
  

:d

 

 

     
    
    
   

 

 

 

055.! Hlidrig har en så stiliullt program uppvisan i (laster.
vik som inst dena; så kommer publikens utlåtande an bn.

Visas ej för barn.

 

Kläclovxn-l; rnrf)

F n Fifi-Jarl 9: F-n

Information

Title:
Biograf Continental
Printed year:
1912
Place:
Västervik
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain