#3878: Stanley-Biografen

nn r 0 ma g l.

vårt nya ölvorlägsna skådespel,

   

måste ses al alla.

lscensättning, spel och innehåll absolut enastående.

Paris förnämsta skådespelare medverka.

Då denna bild nyligen uppfördes å hufvudstadens

I förnämsta biogratteater Röda. Kvarn (Sveasalen)

V skref Aftontidningen om densamma, att skåde-
" spelet var det bästa som dittills visats i Stockholm.

lllriga delen al programmet lin-tint. Onsdag
sista dagen.  
4 Torsdag nytt program à à

      Stanley-

 
    

= moralen.    ,,,,, Q

R
NA

 

Kristinehamn, Grunäels tr.

Information

Title:
Stanley-Biografen
Place:
Kristinehamn
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain