#3875: Biograf Continental

i

Biograf
Ö

    

 

 

 

l Program för Måndagen den 18 t. n. m. Onsdagen den 20 Nov. j

f

 

Härliga naturscenerier.

Q Iåäååääiiääääåäåäåääi...

 

 

Skådespel ur den berömda Vitagraph-serien.

lilla barn i armod begråter sin man. Och det blir fattigdomens fresta-
re, brottet, som för de två barndomskamraterna åter samman. Fanny
blir tjuf i lielenes hem. Vid husundersökningen efter det försvunna
kommer så Helenes docka i dagen. Glädjestrålande faller Helene sin
återfunna, af ånger och samvetskval pinade lekkamrat om halsen.
Glömdt är allt inför den gemensamma glädjen. rv

Ungdomens lekar och tårar ha förenat de små iiickornas hjärtan.
Och stor år sorgen, då Fanny med sina föräldrar drar bort till främ-
mande stad. Som pant på sin vänskap byta de det käraste de äga,
Helene sin älskade docka mot Fannys ring.

Ett tiotal år rusar förbi och finner dem som älskliga ungmör.
Men lifvet fördelar olika sin glädje och sorg mellan dem. Som en
lycklig brud drager Helene in i sitt nya hem, medan Fanny med sitt

-aaasäää-ää

 

    

 

 

1:sta serien.

i:1 Bilder från de resp. furstarnas konseljer före krigsutbrottet.

nga brickspengar

eller

bei hemliga tecknet.

Il Ett internationellt samarbete mellan storstädernas hotellpersonal.
zl-

 

Det nygifta parets upplefvelser på bröllopsresan.

Detta internationella upplysningssystems välsignelser
får det unga amerikanska paret erfara, hvilket vi här göra 1
bekantskap med på denna komiska film.

På det första Europeiska hotellet de gästa, äro de
så oförsiktiga, att de icke gifva drickspenningar, och straXt
blifver deras koffertar märkta pä sådant sätt, att man på
alla de hotell, de senare besöka, är fullt på det klara med,
hvad det är för nägra LLsnålvargarLL man har framför sig.

Följden blir, att paret mötas af en massa obehaglig-
heter; hela hotellpersonalen enas om att förarga dem på
bästa sätt.

Det skulle vara synd att rödja hvilka äfventyr, de
utsättas för, till all lycka slutar det hela bra. Men det
unga paret lär häraf att drickspengar måste till, om man
skall klara" sig i Europa.

Hufvudpersonerna:

Den unga frun . . . . . . . . . . . Mabel Trunelle.

Hennes man . . . . . - . . . . . . Herbert Prior.

Portieren . . . . . . . . . . . . . Yale Benner.

Kyparen . . . . . . . . . . . . . . Edward Olconner.

ltste Vaktmästaren . . . . . . . . . Edward Boulden

2zdre vaktmästaren . . . . . . . . . Edvvln Clarke.

Städerskan . . . . . . . . . . . . . Ethell Jevett.

 

Drickspenningväsendet går snart öfver alla gränser
här i Europa. Det är nog en så bekant sak. D

Mindre bekant är kanske det faktum, att det existerar
en hemlig förening af hotelltjänstemän, hvilka sörja-för,
att hvarje kypare, vaktmästare o. s. v. alltid kan vara ajour
med, om den eller den gästen är-sjangtil eller snal" med
drickspengarne. Detta sker med hjälp af de hotellmarken
som klistras på de resandes koffertar.

 

 

Fyr-...m vamem-Wn

FÖ-Iestà-llnjngar: Hvardagar hl, 7 och 8,30 em. Lördagar kl. 6, 7,30 och 9 e. m. Sön- och

" PHälgolagorr kl. 2, 3,30, 6, 7.30 och 9 e. m. OBS..v Kl. 2 och 3,30 på Sön-

dagar Billighetsmatiné. Onsdagar och., Fredagar kl. 7 e. m. riga, barn

, och skolungdom tillträde för endast 10 öre. Efter kl. 7,30 på, Sön- och,
Hälgdagar äro biljettpraiserna Mil-ra för barn som för äldre.

 

 

BILJETTPRI SER: För äldre: lzsta plats 35 öre. :ändra plats 25 öre.
barn under 12 år: Izstn .. 25 ,, :Bull-:a .. 15 f..

-JlL-I

Till billig-hetsnlatinén 20 öre för äldre. 10 öre för burn.

Öppety för biljettköp hvarje dag en linnna .före första föreställningen oel-l pågår sedan

 1.;  HE! 4. i;

   

deaf brutet under föreställnillgzurne.

 

 

 

 

PROGRAM 5 öRE.

 

 

 

 

 

 

"Visas äfven för bar-n.

västefvik 1912. C. oTEkrjrad & cm.

Information

Title:
Biograf Continental
Printed year:
1912
Place:
Västervik
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain