#3874: Biograf Continental

-qpåJàx-n-q

Biograf
fi

l:

 

 

 

          

 

 

 

   
 

 

 

 

w r -

 

..

Veckans

Intressanta. värlbsbänbelser i lefvanbe bilber.

 

Brasiliens unlrlinslr lir.

En serie skarpa, vackert och naturligt kolorerade bilder från tropikernas egendomliga djur-
värld såsom sällsynta papegojor, kondorer, boaormar, kajmaner, trögdjur,
c- egendomliga. aparter- etc.

 

 

w

  

 

 

 

lå - Från Sveriges bygder: I  H

r I t

v in

l; V ll

N . .

" f en

w I m
K

 

 

 

 

 

 

Vacker kolorerad bild.

 

 

 

 

 

llllllll i till. f

- Stackars gamle kapten. Ater har han råkat i en farlig situation. En gammal anka har lagt sin starka arm på
honom7 och då han ej kan betala hyran hos henne, får han Väl]a mellan att gå sm Väg eller - gifta sig med henne
Nog är hon gräsligt grym att skåda, mån låt gå- " .. .. .. i . . ,,

Dock, kaptenen ångrar snart sttt beslut, och en kvall forsoker han att smtta 1 vag. Men gumman är på vakt
Hon anar nog ugglor i mossen och då Vår kapten Vänder slg om far L:han se en syn, som han nog aldng glömmer, gum-
man i kamkofta med en min som kunde skrämma modlgare karl änIvar Van. i

Men ändå ger han ej spelet förlorat En vän kommer tlll hJalp, ock efter en förfärhg Ikapplöpning är allt all right
Och när kaptenen sitter hemma hos sin vän med s1n plpa 1 munnen7 Ja, da äro vt säkra på htet var att LLungkarlslifvet

det ar dock härligt.

 

 

.Hvarday-wr kl. Toch 8,30 e. Lördagar-1:1. 6, 7.30 och 9 e. m. Sön- och
.Hälgdagar kl. 2, 3,30, (i, 7.30 och 9 e. m. OBS." Kl. 2 och 3,30 .på Sön-
! .L dagarJ Billighetsmatiné. Onsdagar och Fredagar kl. 7 f e. m. äga bafrn
roch, skolufngdom tillträde.. för :endast 10 öre. Y Efter kl.ä7330- på Sön- ochy
Hålgdagar äro biliettpriserfna lilna förn barn som för äldre.

 

 

För estàY]n1)2gar:

 

ö I BILJETTPRISEB: För äldrezulzsta plats 35 öre, mdr-a platsl25 öre.
barn under 12 år: lzsta ,, 25 ,, mdr-a ,, 15 ,,
Till billighetsmatinén 20 öre för äldre, 10 öre for barn.

Öppet för biljettköpt-hvarje dag en timma fore första töreställningen och pågår sedan
oaf brutet under föreställningarne.
r-.D i g PROGRAM 5 öRE. g q: u J
- - -

OBSÅ Ett intressant och ståtligt nyhetsprogram. 0BS.!

a-ud-U-é Bvr

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Visas äfven för barn.

Västervik?V giåfcfof Ekslad år C:o.

Information

Title:
Biograf Continental
Printed year:
1912
Place:
Västervik
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain