#3873: Biograf Continental

gifver extra föreställningar, visande de mest intressanta nyheter i

Måndagen den 3 t. e. m. Söndagen den 9 Duni.

 

Anarkisternas däd har ju uppfyllt hela världen med fasa. Stormningen af
deras fästning har som bekant i dagarna ägt rum. Det hvari banditerna försvarade
sig sprängdes i luften och döende drogos de fram ur ruinerna.

Vår film börjar just i det ögonblick, då de första skotten växlas och visar
hur belägringen allt mer och mer fortskrider. Under skydd af ett halmlass närma
,s1g belägrarne allt mer det till undergång dömda huset och nedlägga i grunden
dynamit. Plötsligt se vi hur murarne rämna i sär och af hela byggnaden återstår
snart endast rykande ruiner.

v " " " " 1  " OBSJ Verklighetsbild.

 

 

 

 

Sesam- Ny helföreställningsbild. Senaten-

 

Kontinentens stora attraktionsnummer.

Mondpolbilol.

l hufvlldrcäen: DBA BALDANEU.,

den firade italienska tragediennan.

 

 

 

 

Det är en mäktigt gripande hymn till kärleken som här i skilda tone
när våra hjärtan - ett mästerverk fångande oss helt med sin realism och sin poer
tiska glöd.

  

Beskrifning à 5 öre i biljettkontoret.

 
  
    
    
   
   

Världens hemskaste slöolycka.
Första bilderna från händelserna i samband med olyckan.
Olycksplatsen7 isberg, räddade från wTitanies, likbärgning.

Kapten Smith på "Titanics" kommandobrygga. Kapten Smith gick frivilligt under.

Isberg i Atlanten, sådana som föl-orsakade undergången. .

"D. C. Z". Titanics hemska nödsignal.

Titanics 2:dre telegrafist, som hjältemodigt skötte sin plats till det sista.

Förberedelserna och hjälpinsamlingen i New-York till de räddades mottagande.

"Carpatia" med de räddade ombord.

Ankomsten till New-York.

Båtsmän, som drogos ned i vattenhviriiarna, när "Titanic" sjönk, men slutligen lyckats rädda sig.
Hjältar från "Titanics" besättning, somäupptogs ur hafvet.

10. Utanför Hvita Stjärnliniens kontor i New-York, där sörjande efterleivande etterhöra sina anhöriga.
11. l!Iarc0ni och Branly, uppfinnare af den trådlösa telegrafen, som räddade 700 från "Titanic".
12. Angaren "Mackay Bennet" går ut att söka lik från "Titanic". 0BS.! Kistorna ombord.

13. Haivet nattetid på platsen för olyckan.

99m99=9lfFFQFJF

Ingen bör försumma se dessa leivande bilder från den fruktansvärda katastrofen.

  

Musik. Hymnen: Närmare Gudjtilt dig.

N

Ihciltien af fueltmän och pressen, ansettsv .som ett mästetcete. Jilimnea ct=

 .musiken utföres lil Jtepatatöt ll. Cf. Einegtens nnttcnslmereile pipcrget,
" gel tommetclt utlettus, om tillstänll Därtill een erhållas.

Föreställningar kl. 7.30 och 92. m. Om Söndag gitees föreställningar
lcl. 3.30. 6, 7.30 och 9 e. m. i V

 

 

 

 

 

 

B1Yjeizjbf136rna de Vanlzga.

O Bästa utsökta nyhetsprogram. k 968.!
 ne. 

 

Köp bitieteri

 

Västervik 1912". C. O. Ekblad öl Czo.

Information

Title:
Biograf Continental
Printed year:
1912
Place:
Västervik
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain