#3870: Biograf Continental

-n-n w u "nu"

Klinnint minnal

V ä s t e r v i k 
(S. J. Enanders förra lokal.)

Program för Måndagen :1.29 t. n. m. Söndagen den 5 Maj,
P R O CI RAM: m f 1

 

 

 

   

 

 

Musik- -e Första afdelningen. w- Musik.

. w RQUSS-Dalen.
1 l 1 5 En underbart betaganöe nuturfilm.
(t 1 Bland alla de Hocler som npprinna. i Schweiz är Aartloden med dess hillod Reuss af gammalt känd

e

för aina vackra. omglfningar. Reuss trän er sig genom Alperna och bildar därunder ohyggliga, efgrnndergnt-
efter hvllka först 1820-1832 en ordentlig andsväg kunde byggas. Denna, som återges 1 vårt nummer, ansågs
på. sm tld som ett under 1 byggnadskonst. i 1

 

 

Chat-monte färger. Förtjuscmde naturstenerier.

  
      

1 .1. .gl-l 1- i, .,. ...I l.. . .

 

 

w Sista skildra- lnnstlilm tär Säsnngen! X
lllgifnen ut nårtnsfirmnn dmajitnn Jöiagmff, lllemhurti.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ale lolen grade i I

. 1 1 . Amerikansk Knnsttim. Kärleksdramn. Fängslande melon-ram.

ker. Hon faller så för frestelsen att tillegne. sig ett dottern ikhuset
tillhörigt skärp, men blir upptäckt och jagad ur huset. Efter någon
tvekan segrar Bills kärlek öfver harmen -- och solen lyser så. grannt
öfver två lyckliga människobarn.

Som en skrämd fågel irrar hon stdckars liten, omkringidet obnrm-
här-tiga rikemanshem, dit ödet kallat henne som tjänarxnna..

y Och den enda solstråle soln lyser upp hennes dystra. hf är hennes

blyga kärlek till Bill. För hans skull vill hon pynta slg och yara. vac-

 

 

Fiiman A. B. som har .förnämsta förmågor inom Amerikanska Biografien. garanterar K
att detta. skådespel är något stortadt i konstbegrepp räknat. I

I

 

 

  

 0 b ff 1 " f " f
meb  elefanter. W

En storslagen serie, upptagen. unber böbstara och tyllb at spännanbe

moment och typiska vyer från binagelns och urskogens mystiska marker.

 

lll illllllllll llll lllllll Wllllllllll llllllllll l llilllllllllllllfllllllllll lllll llllll lllllllll lllll lllllllil.

 

 

 

 u rä" .de Ä"

 

  
 
  
  
  
 
 
  
  
  
 
   

 Q  n vlu el e la mm allan. 
V w Kärleken besegrar alla händer..
.Fängslande Flmerican-qubivn-Ömma.

 Påjämvägstmllanf g W 1 Vi  

1.1 På elefantryggen till jakt-.markerna H 8. Djungelns herre på jagtstig.

1). 2. I djyngeln. l 9. I Ivild nygt för den blodeörsnge. 1

 3. En butlelhjord i sikte. V 10. Tigerns dödssprång. 1 1

 4. Skrämda af infödingarne.. v ll. I rofdjurets spår. ä
1 5. Villebrådet i floden. , 12. Infödingarnas segerdans. "1
J f, 6., En stor-mande jagt. 13. Eletanterna. släpa.Y bort bytet.

 7. Det första villebrådet fäldt. i 14, Gamarnes kalas,

" .- 3

W - n Musik. w Tredje utdelningen. f- Musik.

.ll

1. Rosa. lmeltsätteiå "släpfàdernetvsl Å. - i
2. Mamma. får en god idé. .I 9. .Slut på. benzinförrådet.
3. Brefvet. J 10. En fruktansvärd keppkörning.

 

 

4. 1Kalle börjar arbete. på; allvar. 11. Vid prästgården.

5. Roses förlofning med Field. 12; En räddare i nödens stund.
6. Giftermålsannonsen. l13. Vigseln förrättas på. trallan.
7. En kappkörning i automobil. l 14. Upphunna men 1för sent.

Musik. W Fjärde atdelningen. W Musik.

RIDER, RiöER INTE.

Ett vildsint afsnitt ur en oförvägen ekllmtares lit, då ödet,kastade honom in på. ridlärarens
stolta bana - fast han inte kunde rida. Men han redde sig ändå! I

 

 

 

t

är.. Hvar-dagar Id. 7 och 8.30 e. fm.. Löw-(larlar lcl. 6, 7,30 och 9 m. Sön- och

- " Hälgdagm- kl. 2, 3,30, 6, 7.30 och .9 e. m. OBSJ Kl, .2 nellI 3,30.1)å Sön-
dayar- Btllfighetsmatiné. Onsdagar och. fredagar Inl. 17 e. m. riga barn
och slwlungdom tillträde för endast 10 öre. Efter kl.11:7.30 på Sön- och
Hålgdayafr äro biljettgwtsM-na l-ilm för 1hav-n som för äldre.

 

 

BILJETTPBISEIE: För äldre: lzsta plats 35 öre, 2:111-:1 plats 25 öre. l
- barn under 12 år: lzsta ,, 25 ,, 2:(lra ,, 11.5 ,,. 1
Till billighetsmutinéu 20 öre för äldre, 10 öre för barn.

J-negtn l [ANG-3.:..-

. . Öppet för biljettköp hvar-je dag en timma före första. föreställningen och pågår sedan

xp if
4 1 1 1 4.; 
.n 1.1 - 1 1

nal-brutet under föreställningarna.

  

 

 

 

 

 

 

K PROGRAM s öns.

 

055.! lsäsenacns VIbn: timme men. remmmogmmmd för året.. 
lör att alla skola tå se kommer det att vtsas t. o. m.;-Siofndag,
 .l Vlees àfv för  m. w

I Föreställnlngeme lll. 

yåZf-éEiE-EI: "Ef .of-.15125153 "ef cm.

l

  

 

på ltrllegame inställes. Y

Information

Title:
Biograf Continental
Printed year:
1912
Place:
Västervik
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain